Školská rada


Školská rada je platforma, která umožňuje rodičům, učitelům, zletilým žákům a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada má 9 členů a je volena na 3 roky. Svou činnost řídí podle Školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).

 

Složení  školské  rady
(2021 - 2024)

Jméno a příjmení
Funkce v radě
Mgr. Ota Benc
Člen rady (zvolen za zřizovatele)
Ing. Ivana Mojžyšková
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
Bc. Jiří Svoboda
Člen rady (zvolen za zřizovatele)
Mgr. Magda Fialová
Zapisovatelka školské rady (zvolena za pedagogické pracovníky)
Mgr. Pavlína Rosenkranzová
Předsedkyně školské rady (zvolena za pedagogické pracovníky)
Ing. Hubert Wiche
Člen rady (zvolen za pedagogické pracovníky)
Pavlína Nováková
Členka rady (zvolena za zákonné zástupce)
Pavel Palacký
Člen rady (zvolen za zákonné zástupce)
Miroslava Tesařová
Členka rady (zvolena za zákonné zástupce)

Zápisy ze  zasedání  rady