Školská rada


Školská rada je platforma, která umožňuje rodičům, učitelům, zletilým žákům a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada má 9 členů a je volena na 3 roky. Svou činnost řídí podle Školského zákona (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,).

 

Členové rady (období 2018 - 2021)

Jméno
Funkce v radě
Ing. Čeněk Jůzl
Člen rady (zvolen za zřizovatele)
Ing. Ivana Mojžyšková
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
Monika Svobodová
Členka rady (zvolena za zřizovatele)
Mgr. Magda Fialová
Členka rady (zvolena za pedagogické pracovníky)
Mgr. Pavlína Rosenkranzová
Členka rady (zvolena za pedagogické pracovníky)
Ing. Hubert Wiche
Člen rady (zvolen za pedagogické pracovníky)
Pavlína Nováková
Členka rady (zvolena za zákonné zástupce a žáky)
Pavel Palacký
Člen rady (zvolen za zákonné zástupce a žáky)
Miroslava Tesařová
Členka rady (zvolena za zákonné zástupce a žáky)
 

Zápisy ze zasedání rady