Úřední deska

Informace k organizaci přijímacích zkoušek

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 stanovilo následující podmínky pro konání přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2021: 1.  Vstup do školy k vykonání přijímací zkoušky bude umožněn pouze uchazečům, kteří a) nemají příznaky...

Zrušení termínu zkoušek profesní klasifikace

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-008-H  SLOŽITÁ OBSLUHA HOSTŮ, původně plánované na 6. dubna 2021 v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská, se RUŠÍ! Z důvodů vládních opatření proti šíření nákazy COVID 19 není možné zkoušky profesních kvalifikací...

Zkušební maturitní komise 2021

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2021 následující složení zkušebních komisí: Třída A4.S Třída E4.A Třída H4.S   V Havlíčkově Brodě dne 25. března 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Zkoušky profesní kvalifikace

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-008-H  SLOŽITÁ OBSLUHA HOSTŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne: 6. dubna 2021 od 8:00 hod. Ing. Jana...

Časový rozvrh jednotných přijímacích zkoušek

  SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Praha, březen...

Povinné informace


Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Sídlo školy 
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Sídlo školy - odloučené pracoviště
Kyjovská 3187 580 02 Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje
Tel.: +420 569 421 182 (sekretariát)
Tel.: +420 569 422 187 (Domov mládeže)
Tel.: +420 736 545 879 (ubytovna Kyjovská)
Mobil.: + 731 573 185 (odhláška stravy - lze i SMS)
e-mail: oahshb@oahshb.cz

ID datové schránky: grytdmk

IČ: 60126817

REDIZO: 600 170 748

IZO: 107 860 937

Fax: 569 428 813

Bankovní účet: 16732521/0100

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Forman

Zřizovatel školy
Kraj Vysočina

Pracoviště školy:
- pracoviště Bratříků
- pracoviště Kyjovská