Úřední deska

Výsledky II. kola přijímacího řízení 2022

  V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke...

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2022

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu...

2 . kolo přijímacího řízení 2022

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022-2023   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání -    do 20. května 2022 2. Termín přijímacího řízení -   ...

Zkušební maturitní komise – jaro 2022

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4.S - Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída E4.A - Ekonomické lyceum Třída E4.A - Obchodní akademie Třída H4. - Hotelnictví...

Závěrečné zkoušky – zkušební komise 2022

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín závěrečných zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída C3.P - Cukrář a Pekař:   Komise ZZ__C3.P_2022 Třída K3. - Kuchař-číšník:   Komise ZZ__K3_2022 Třída S3. - Stravovací a ubytovací služby:   Komise...

Pozvání na třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 13. dubna 2022 od 16:00 hodin na pracovišti Bratříků v učebnách dle níže uvedeného rozpisu.  Těšíme se na Vás! Umístění tříd do učeben  »ZDE« V Havlíčkově Brodě...

Povinné informace


Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Sídlo školy 
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Sídlo školy - odloučené pracoviště
Kyjovská 3187 580 02 Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje
Tel.: +420 569 421 182 (sekretariát)
Tel.: +420 569 422 187 (Domov mládeže)
Tel.: +420 736 545 879 (ubytovna Kyjovská)
Mobil.: + 731 573 185 (odhláška stravy - lze i SMS)
e-mail: oahshb@oahshb.cz

ID datové schránky: grytdmk

IČ: 60126817

REDIZO: 600 170 748

IZO: 107 860 937

Fax: 569 428 813

Bankovní účet: 16732521/0100

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Forman

Zřizovatel školy
Kraj Vysočina

Pracoviště školy:
- pracoviště Bratříků
- pracoviště Kyjovská