Úřední deska

Poděkování za dotazníkové šetření

RNDr. Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií, děkuje za zprostředkování e-mailových kontaktů žáků a učitelů naší školy pro účely realizace dotazníkového šetření Kraje Vysočina, které se zaměřuje na hodnocení kvality...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – leden 2022

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 v době od 9 do 16 16 hodin Den otevřených dveří. Je určen pouze pro žáky 9. tříd ZŠ a...

POKYNY K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE DNECH 22. a 29. listopadu 2021

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém...

Den otevřených dveří 2021

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, uskuteční ve středu 8. prosince v době od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří, bohužel v omezeném rozsahu a pouze pro zájemce o studium z 9....

Pozvánka na třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 10. listopadu 2021 od 16:00 hodin v učebnách dle rozpisu. Pokud by epidemiologická situace neumožňovala prezenční formu schůzek, zvolili bychom náhradní variantu prostřednictvím online nástroje. O případných...

Konzultační hodiny učitelů

  Dokument v plném znění:  » ZDE«   Žáci mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY.   V Havlíčkově Brodě dne 13. 9. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Povinné informace


Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Sídlo školy 
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Sídlo školy - odloučené pracoviště
Kyjovská 3187 580 02 Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje
Tel.: +420 569 421 182 (sekretariát)
Tel.: +420 569 422 187 (Domov mládeže)
Tel.: +420 736 545 879 (ubytovna Kyjovská)
Mobil.: + 731 573 185 (odhláška stravy - lze i SMS)
e-mail: oahshb@oahshb.cz

ID datové schránky: grytdmk

IČ: 60126817

REDIZO: 600 170 748

IZO: 107 860 937

Fax: 569 428 813

Bankovní účet: 16732521/0100

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Forman

Zřizovatel školy
Kraj Vysočina

Pracoviště školy:
- pracoviště Bratříků
- pracoviště Kyjovská