Úřední deska

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání - do 11. června 2021 2. Termín přijímacího řízení - 14. června...

Mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky

Ředitel školy vyhlašuje mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky na den 29. června 2021.   Podle čl. XXXIII. opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR dne 15. 3. 2021, v platném znění, se může      mimořádného termínu pro praktické zkoušky...

DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. KVĚTNA 2021

Podle novelizovaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se upravují některé podmínky pro provoz škol od 24. 5. 2021: Při sportovních činnostech (tělesná výchova) se umožňuje využívání šaten. Využívání ostatních vnitřních prostor (např. sprchy), je nadále zakázáno. Mění se doba po...

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 24. KVĚTNA 2021

Obsah níže uvedeného dokumentu: Testování žáků. Základní pravidla pro pobyt ve škole. Školní jídelna. Domov mládeže. Přílohy: Postup testu SINCLEAN a interpretace výsledků. Postup testu SEJOY a interpretace výsledků. Dokument v plném znění (pdf 480 kB):  » ZDE «  ...

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční...

INFORMACE K ORGANIZACI MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Podmínky pro umožnění účasti žáka na zkouškách: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro účast žáků na maturitní zkoušce (MZ) a závěrečné zkoušce (ZZ), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí...

Zkušební maturitní komise 2021

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2021 následující složení zkušebních komisí: Třída A4.S Třída E4.A Třída H4.S   V Havlíčkově Brodě dne 25. března 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ OD 3. KVĚTNA 2021

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 stanovilo s účinností od 3. května 2021 některé změny ve zveřejněných mimořádných opatřeních. Změny v postupech na naší škole: Preventivní antigenní testy žáků ve škole se budou od pondělí 3. května...

Povinné informace


Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Sídlo školy 
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Sídlo školy - odloučené pracoviště
Kyjovská 3187 580 02 Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje
Tel.: +420 569 421 182 (sekretariát)
Tel.: +420 569 422 187 (Domov mládeže)
Tel.: +420 736 545 879 (ubytovna Kyjovská)
Mobil.: + 731 573 185 (odhláška stravy - lze i SMS)
e-mail: oahshb@oahshb.cz

ID datové schránky: grytdmk

IČ: 60126817

REDIZO: 600 170 748

IZO: 107 860 937

Fax: 569 428 813

Bankovní účet: 16732521/0100

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Forman

Zřizovatel školy
Kraj Vysočina

Pracoviště školy:
- pracoviště Bratříků
- pracoviště Kyjovská