Erasmus + v roce 2023

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023 realizuje Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod projekt Erasmus+ č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000077635 Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti (The european experience – the best way to a better future). V rámci projektu se uskutečnily 3 krátkodobé dvoutýdenní mobility – dva výjezdy na stáže do Španělska pro žáky ekonomických a gastronomických oborů (2 …

LOGO školy

Operační program Jan Amos Komenský

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

    Naše škola je zapojena do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt nese název Podpora pedagogických pracovníků OAHŠHB. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a …

Erasmus+ ve školním roce 2022/23

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V podzimních termínech roku 2022 se nám podařilo realizovat další čtrnáctidenní mobility žáků v rámci projektu Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016915 pod názvem Do všech koutů Evropy (All Over Europe). V termínu 6. – 20. 11. 2022 vycestovalo 13 žáků oborů s ekonomickým zaměřením do Irska. Pracovní stáže absolvovali stáže v městečku Youghal. Někteří žáci pracovali v místním rádiu CRY104FM Community Radio Youghal, jiní v účetních …

Souhrnná zpráva ze stáže v Granadě

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V létě 2022 jsem se zúčastnila tříměsíční stáže pro absolventy středních škol v rámci programu Erasmus+. Stáž probíhala ve městě Granada, které se nachází ve vnitrozemí na jihu Španělska. Můj pobyt začal v půlce června a zpátky domů jsem se vrátila v polovině září. Po příletu do Španělska jsme byli ubytováni na studentské koleji, kde jsme zůstali celé léto. Druhý den už nás čekala schůzka …

LOGO školy

Stáž našich žáků ve Francii

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, kteří reprezentovali Českou republiku na soutěži Trophée Mille International 2022, získali kromě speciální ceny zakladatele  soutěže uznávaného francouzského šéfkuchaře Philippe Mille, držitele dvou michelinských hvězd, nabídku na stáž v jeho restauraci Domaine Les Crayères v Remeši. Věra Schusterová a Martin Havlíček nabídku s radostí přijali a absolvovali odbornou stáž v období od 1. …

Pracovní stáž v Irsku

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Tento rok jsem měla možnost zažít tříměsíční pracovní stáž v Irsku pod záštitou programu Erasmus+. V dubnu roku 2022 jsem se rozhodla odletět na stáž do Irska, kde jsem měla možnost pracovat přímo v organizaci, která zaštituje Erasmus v Irsku – Your International Training. Tato organizace je prostředníkem mezi studenty a jejich hostujícími firmami a rodinami a má několik pracovišť po …

Projekt Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti

Karel Sedlák Projekty

V roce 2022 uspěla naše škola v žádosti o grant v projektu Erasmus+ č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000077635 Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti (The european experience – the best way to a better  future). Doba realizace projektu: 1. 11. 2022 – 31. 12. 2023 V rámci projektu se uskuteční 2 výjezdy na krátkodobé dvoutýdenní stáže do Španělska pro žáky ekonomických a gastronomických oborů (2 …

Projekt Do všech koutů Evropy

Karel Sedlák Projekty

V roce 2021 uspěla Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod s projektem Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016915 pod názvem Do všech koutů Evropy (All Over Europe). Doba realizace projektu: 30. 9. 2021 – 31. 12. 2022. Plánované aktivity projektu: A.  14-denní mobility žáků školy: mobilita na Slovensko pro 6 žáků gastronomických oborů mobilita do Irska 12 žáků ekonomických a gastronomických oborů mobilita do …

Erasmus+ ve školním roce 2021/2022

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V termínu 24. 4. – 6. 5. 2022 proběhla dvoutýdenní mobilita 6 žáků oborů vzdělání s výučním listem na Slovensku. Mobilita byla realizovaná prostřednictvím partnerské školy (Stredná škola gastronómie a cestovného ruchu v Nitře). Partnerská škola se podílela na zajištění ubytování stravování a provozů, ve kterých žáci konali praxe. Odborná praxe probíhala ve vybraných restauracích a hotelech: Castellum Cafe, nám. …

Doučování žáků 2022 – 2023

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY   Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod mají možnost účastnit se projektu „Doučování žáků škol“, který je součástí Národního plánu obnovy. Je cílen na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Nahrazení výpadků vzdělávání má napomoci právě doučování, které …