MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky se skládají ze společné části a profilové části. Jedním z předmětů společné části bude vždy čeština a druhý bude buď matematika, nebo cizí jazyk – podle toho, který předmět si ke zkoušce vybereš. Druhý z dvojice matematika a cizí jazyk si pak můžeš zvolit jako nepovinnou zkoušku. Případně lze zvolit matematiku rozšiřující. V profilové části tě pak čekají další 3 předměty podle oboru vzdělání.

 

SPOLEČNÁ ČÁSTČeský jazyk

povinný předmět  • Didaktický test


Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Máš možnost volby maturity z matematiky nebo z cizího jazyka. V obou případech tě čeká ve společné části didaktický text.
Nepovinná zkouška

volitelný předmět
Pokud chceš ve společné části maturovat z nepovinných předmětů (max. 2), je to možné. Můžeš si vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk, ale nesmíš znovu opakovat předmět, který sis zvolil jako povinný. Případně lze zvolit matematiku rozšiřující.

 

Termíny maturit společné části

jarní termín 2023


 
 

3. 5. 2023
 8:00 hod.

český jazyk


2. 5. 2023
8:00 hodin

matematika


2. 5. 2023
13:30 hodin

anglický jazyk

4. 5. 2023
8:00 hodin

matematika rozšiřující

 

Termíny profilové části


Obor vzdělání
Písemné zkoušky
Praktické zkoušky
Ústní zkoušky a obhajoby MP
Obchodní  akademie
ČJL   4. dubna. 2023
CIJ    5. dubna. 2023
17. - 21. dubna 2023
22. - 26. května 2023
Obchodní akademie
(sportovní zaměření)
ČJL   4. dubna. 2023
CIJ    5 dubna. 2023
17. - 21. dubna 2023
16. - 19. května 2023
Hotelnictví
ČJL   4. dubna. 2023
CIJ    5. dubna. 2023
17. - 21. dubna 2023
16. - 19. května 2023

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na to


K maturitě se přihlašuješ prostřednictvím školy. Ta ti vygeneruje přihlášku, kterou podepíšeš a následně obdržíš výpis z přihlášky. Pak musíš ještě podepsat protokol.

Jestli žádáš o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musíš spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek ze školní poradny.

Důležité termíny


Přihlášku musíš odevzdat a podepsat nejpozději do 1. 12. 2022.


Image

Není ti něco jasné?

Neváhej se zeptat a zjistit si víc informací
Zeptej se učitele