WHISTLEBLOWING – oznámení na základě zákona o ochraně oznamovatelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Whistleblowing je oznamování neetického nebo protiprávního jednání firmy (školy), kterým dochází k poškození veřejného zájmu.

Organizace je povinna zavést a implementovat vnitřní oznamovací systém, díky kterému bude mít whistleblower možnost na protiprávní jednání upozornit.

Účelem směrnice o ochraně oznamovatelů je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) v reakci na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, která je obsažena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob a na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který upravuje pravidla pro podání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a vytvoření podmínek poskytování ochrany osobám, které oznámení učinily.

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).

Oznámení na základě zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., a na základě směrnice o ochraně oznamovatelů WHISTLEBLOWING ( ZDE )  lze podat prostřednictvím vnitřního organizačního systému (VOS), nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

Oznámení prostřednictvím VOS:

  1. Písemně
    a)     elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@oahshb.cz
    b)     v listinné podobě na adresu: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“
  2. Ústně
    a)     telefonicky na telefonním čísle +420 569 421 182, přepojení na příslušnou osobu
    b)     na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 14 dnů) v budově OA a HŠ Havlíčkův Brod, Bratříků 851, číslo dveří 116)

Příslušnou osobou pro podání oznámení je Ing. Helena Stejskalová