Možnosti ubytování


Jestli nemůžeš každý den dojíždět do školy, nemusíš házet flintu do žita. Ubytuj se prostě na našem Domově mládeže Bratříků, který nabízí pohodlí a prostor pro odpočinek, učení i zábavu

DM Bratříků


Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod


Přihláška ke stažení ZDE

Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod

Na základě odevzdané přihlášky budou všem uchazečům zaslány další informace ohledně ubytování a stravování.

Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 15. července 2021.

 

Stravování


U nás nebudeš o hladu. O tvůj spokojený žaludek se postarají naše školní jídelny Bratříků a Kyjovská, které jsou vždy přímo v budově školy.

Kolik mě to bude stát

 

 
Žáci od 15 let

Žáci  11-14 let

Žáci  7-10 let
Cizí strávníci
Snídaně
20,-
--
--
49,-
Oběd
30,-
29,-
26,-
79,-
Večeře
33,-
--
--
57,-

Cena za celodenní stravování pro žáky ubytované na domově mládeže činí 83,-Kč. Pokud žák nebo zaměstnanec odebere stravu v den, kdy nemá nárok na sníženou cenu, musí uhradit celkové náklady spojené s výrobou - viz níže uvedený dokument. Ceny zde uvedené jsou v Kč včetně DPH.

 

Školní stravovací zařízení zajišťuje kompletní stravovací služby jednak pro žáky a zaměstnance vlastní školy, dále pro žáky základní školy a také pro cizí strávníky. Všichni strávníci si přihlašují a odhlašují stravu přes objednávkový systém:

Nárok na stravu prokazuje strávník bezkontaktním čipem, který je zároveň využíván pro vstup do budovy školy. Z nabízeného jídelního lístku si zájemci mohou volit většinou ze dvou jídel. Odhlášení oběda systém umožňuje v daný den pouze do 6.30 hodin.

Na obou pracovištích školy (Bratříků 851 a Kyjovská 3187) jsou v provozu školní kuchyně s jídelnami, v nichž probíhá odborný výcvik žáků oboru vzdělání kuchař-číšník. Na pracovišti Bratříků mohou být strávníci v době oběda obsluhováni žáky 1. a 2. ročníku výše uvedeného oboru. Další informace k systému stravování v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod jsou uvedeny ve vnitřních řádech školních jídelen - viz přílohy níže.

Kvalita jídel i kultura stravování je díky vysoké profesionalitě zaměstnankyň kuchyní, včlenění odborného výcviku žáků do stravovacích služeb i estetickému prostředí obou jídelen na velmi dobré úrovni. Vzhledem k zaměření školy bude úroveň stravovacích služeb i nadále jednou z priorit školy.

Podrobné informace o stravování poskytuje vedoucí školní jídelny:

Dana Čechová - tel. 731 573 185;
e-mail: cechova@oahshb.cz