KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE
Vedení školy
Jméno
Funkce
E-mail
Telefon
Forman Jiří, Mgr.
ředitel školy
forman@oahshb.cz
731 483 643
Svatošová Radka, Ing.
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
svatosov@oahshb.cz
736 545 825
Mrázová Marie, Ing.
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
mrazova@oahshb.cz
731 483 661
Dubnová Jana, Ing.
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
dubnova@oahshb.cz
736 545 784
Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
Jméno
Funkce
E-mail
Adam Václav, Mgr.
učitel TEV
adam@oahshb.cz
Adamová Martina, Mgr.
učitelka ANJ
adamova@oahshb.cz
Čapková Božena, Mgr.
učitelka TEV
capkovab@oahshb.cz
Čapková Lucie, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
capkoval@oahshb.cz
Dolejšová Andrea, Mgr.
učitelka ČJL, NEJ
dolejsov@oahshb.cz
Drápelová Marie, Mgr.
učitelka NEJ, DEJ, RUJ
drapelov@oahshb.cz
Drinka Marian, Ing.
učitel odborných ekonomických předmětů
drinka@oahshb.cz
Fialová Magda, Mgr.
učitelka ANJ, ČJL
fialova@oahshb.cz
Havlová Zlata, Mgr.
učitelka ANJ
havlova@oahshb.cz
Hladík Josef, PaedDr.
učitel ANJ, RUJ, DEJ
hladik@oahshb.cz
Holubová Ivana, RNDr.
učitelka MAT, CHE, ZPV
holubova@oahshb.cz
Hvězdová Eliška, Mgr.
učitelka ANJ
hvezdova@oahshb.cz
Janovská Lenka, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
janovska@oahshb.cz
Klapková Michaela, DiS.
učitelka odborných gastronomických předmětů
klapkova@oahshb.cz
Klimešová Miroslava, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
klimesov@oahshb.cz
Klubalová Jitka, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
klubalov@oahshb.cz
Koumarová Marie, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
koumarov@oahshb.cz
Krajhanzlová Vladimíra, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
krajhanz@oahshb.cz
Křivská Kateřina, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
krivska@oahshb.cz
Kubátová Barbora, Bc.
učitelka ANJ
kubatovab@oahshb.cz
Kubátová Marie, Bc.
učitelka CHE, BIO, ZPV
kubatovam@oahshb.cz
Kvačková Jaromíra, PhDr.
učitelka ČJL, PSY
kvackova@oahshb.cz
Lajnerová Jana, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
lajnerov@oahshb.cz
Lupačová Miroslava, Mgr.
učitelka ANJ, RUJ, DEJ
lupacova@oahshb.cz
Malinová Lenka, Mgr., Ph.D.
učitelka ŠPJ
malinova@oahshb.cz
Man Jakub, Mgr.
učitel TEV
man@oahshb.cz
Myslivec Jan, Ing.
učitel a metodik ICT
myslivec@oahshb.cz
Pečenková Natálie, Ing.
učitelka ZPV, PET
pecenkova@oahshb.cz
Pertlová Eliška, Mgr.
učitelka MAT, RUJ
pertlovae@oahshb.cz
Pertlová Hana, Ing., Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
pertlova@oahshb.cz
Prchalová Monika, Ing.
učitelka ZPV
prchalov@oahshb.cz
Rokos Milan, Ing.
učitel a metodik ICT
rokos@oahshb.cz
Rosenkranzová Pavlína, Mgr.
učitelka NEJ
rosenkra@oahshb.cz
Sobotková Iva, Mgr.
učitelka ČJL, OBN
sobotkov@oahshb.cz
Sobotová Věra, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
sobotova@oahshb.cz
Stehno Pavel, Mgr.
učitel ANJ, DEJ, ICT
stehno@oahshb.cz
Stránská Patricie, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
stranska@oahshb.cz
Šimková Eva, Bc.
učitelka MAT
simkova@oahshb.cz
Vondrová Kristýna, Mgr.
učitelka ČJL
vondrova@oahshb.cz
Wiche Hubert, Ing.
učitel NEJ, ZEM a odborných ekonom. předmětů
wiche@oahshb.cz
Zavadil Luboš, Ing.
učitel ICT, MAT, koordinátor ICT
zavadil@oahshb.cz
Učitelé odborného výcviku
Jméno
Funkce
E-mail (telefon)
Caltová Veronika, Bc.
učitelka odborného výcviku
caltova@oahshb.cz
Dočkalová Libuše
učitelka odborného výcviku
dockalov@oahshb.cz
Klapková Michaela, DiS.
učitelka odborného výcviku
klapkova@oahshb.cz
731 625 210
Kohlmayer Tomáš
učitel odborného výcviku
kohlmayer@oahshb.cz
Kubeš Leoš
učitel odborného výcviku
kubes@oahshb.cz
731 459 019
Lébrová Ivana
učitelka odborného výcviku
lebrova@oahshb.cz
Lišková Vladimíra
učitelka odborného výcviku
liskova@oahshb.cz
Neubauerová Miriam
učitelka odborného výcviku
neubauer@oahshb.cz
Růžičková Michaela
učitelka odborného výcviku
ruzickov@oahshb.cz
Šeredová Klára, Bc.
učitelka odborného výcviku
seredova@oahshb.cz
Toman Daniel, Bc.
vedoucí učitel odborného výcviku
toman@oahshb.cz
Žáčková Naďa
učitelka odborného výcviku
zackova@oahshb.cz
Žáková Jaroslava
učitelka odborného výcviku
zakova@oahshb.cz
731 573 192
Asistenti pedagoga
Jméno
Funkce
E-mail (telefon)
Caklová Hana
asistentka pedagoga
caklova@oahshb.cz
734 427 262
Drašnarová Veronika, DiS.
asistentka pedagoga
drasnaro@oahshb.cz
Vejsadová Jana
asistentka pedagoga
vejsadova@oahshb.cz
Žaloudková Andrea
asistentka pedagoga
zaloudko@oahshb.cz
Školní poradenské pracoviště
Jméno
Funkce
E-mail (telefon)
Kůrka Bohuslav, Mgr., Bc.
školní psycholog
kurka@oahshb.cz
605 233 005
Kvačková Jaromíra, PhDr.
školní metodik prevence
kvackova@oahshb.cz
734 796 949
Prchalová Monika, Ing.
výchovný poradce
prchalov@oahshb.cz
605 540 798
Rosenkranzová Pavlína, Mgr.
karierový poradce
rosenkra@oahshb.cz
731 620 433
Vychovatelé
Jméno
Funkce
E-mail (telefon)
Bořilová Jana
vychovatelka
borilova@oahshb.cz
Kašparovská Monika, Bc.
vedoucí vychovatelka DM
kasparov@oahshb.cz
Kletečková Iva, Bc.
vychovatelka
kletecko@oahshb.cz
Musilová Jitka
vychovatelka
musilova@oahshb.cz
Prokopová Jindra
vychovatelka
prokopov@oahshb.cz
Provozní zaměstnanci
Jméno
Funkce
E-mail (telefon)
Budínová Marta
kuchařka
Burda Vladimír
správce počítačové sítě
burda@oahshb.cz
Čechová Dana
vedoucí školní jídelny
cechova@oahshb.cz
731 573 185
Dajčová Jana
kuchařka – pracoviště Bratříků
Dáňová Pavlína
uklízečka – pracoviště Kyjovská
Dočkalová Libuše
vedoucí kuchařka – pracoviště Kyjovská
dockalov@oahshb.cz
Hejkalová Lenka, DiS
provozářka školní kavárny
hejkalova@oahshb.cz
Iževská Věra
uklízečka – pracoviště Bratříků
Kabelková Jana
uklízečka – pracoviště Kyjovská
Krčálová Jindra
uklízečka – pracoviště Kyjovská
Kučerová Monika
kuchařka – pracoviště Bratříků
Lhotský Pavel
vrátný
Musilová Jitka
vedoucí doplňkové činnosti – pracoviště Kyjovská
musilova@oahshb.cz
736 545 879
Nová Ludmila
pradlena – pracoviště Kyjovská
nova@oahshb.cz
Nový Josef
správce budov, referent BOZP a PO – pracoviště Kyjovská
novy@oahshb.cz
Orest Jaroslav
údržbář, topič, referent BOZP a PO – pracoviště Bratříků
orest@oahshb.cz
Pešková Iveta
sekretářka ředitele školy
pracovnice spisové služby
peskova@oahshb.cz
603 862 331
Poslušná Milena
pracovnice ŠSIC (školní studijní a informační centrum)
poslusna@oahshb.cz
Procházková Věra, Bc.
pracovnice ŠSIC (školní studijní a informační centrum)
prochazkova@oahshb.cz
Provazníková Monika
uklízečka – pracoviště Bratříků
Příhoda Radek
vrátný
prihoda@oahshb.cz
Růžičková Martina
pomocná kuchařka
Rychlý Milan
správce budov –  pracoviště Bratříků
rychly@oahshb.cz
Satrapová Ivana
účetní
satrapov@oahshb.cz
Sedlmajerová Zdeňka
uklízečka – pracoviště Bratříků
Stejskalová Helena, Ing.
personalistka a mzdová účetní
stejskalova@oahshb.cz
Svobodová Jitka, Bc.
projektová manažerka
svobodova@oahshb.cz
Šauflová Helena
rozpočtářka
sauflova@oahshb.cz
Žáková Ludmila
uklízečka – pracoviště Bratříků