Kontaktní osoby


Vedení

Jméno
Funkce
E-mail
Telefon
Forman Jiří, Mgr.
ředitel školy
forman@oahshb.cz
731 483 643
Svatošová Radka, Ing.
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
svatosov@oahshb.cz
736 545 825
Mrázová Marie, Ing.
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
mrazova@oahshb.cz
731 483 661
Dubnová Jana, Ing.
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
dubnova@oahshb.cz
736 545 784

Učitelé všeobecné vzdělávacích a odborných předmětů


Jméno
Funkce
E-mail
Adam Václav, Mgr.
učitel TEV
adam@oahshb.cz
Adamová Martina, Mgr.

učitelka ANJ

adamova@oahshb.cz
Čapková Božena, Mgr.
učitelka TEV
capkovab@oahshb.cz
Čapková Lucie, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
capkoval@oahshb.cz
Dolejšová Andrea, Mgr.
učitelka ČJL, NEJ
dolejsov@oahshb.cz
Doležalová Lucie, Mgr.
učitelka MAT, ZEM
dolezalo@oahshb.cz
Drápelová Marie, Mgr.
učitelka NEJ, DEJ, RUJ
drapelov@oahshb.cz
Drinka Marian, Ing.
učitel odborných ekonomických předmětů
drinka@oahshb.cz
Fiala Josef
učitel TEV
fiala@oahshb.cz
Fialová Magda, Mgr.
učitelka ANJ, ČJL
fialova@oahshb.cz
Havlová Zlata, Mgr.
učitelka ANJ
havlova@oahshb.cz
Hladík Josef, PaedDr.
učitel ANJ, RUJ, DEJ
hladik@oahshb.cz
Holubová Ivana, RNDr.
učitelka MAT, CHE, ZPV
holubova@oahshb.cz
Horáková Lucie, Mgr.
učitelka ANJ
horakova@oahshb.cz
Janča Zdeněk, Ing.
učitel ICT
janca@oahshb.cz
Janovská Lenka, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
janovska@oahshb.cz
Ježek Miroslav, Mgr.
učitel TEV, ANJ
jezek@oahshb.cz
Klímová Květa, Mgr.
učitelka MAT, ICT + koordinátor ICT
klimova@oahshb.cz
Klubalová Jitka, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
klubalov@oahshb.cz
Koumarová Marie, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
koumarov@oahshb.cz
Krajhanzlová Vladimíra, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
krajhanz@oahshb.cz
604 683 841
Křivská Kateřina, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
krivska@oahshb.cz
Kvačková Jaromíra, PhDr.
učitelka ČJL, PSY
kvackova@oahshb.cz
Kuncová Eliška, Bc.
učitelka MAT, RUJ
kuncova@oahshb.cz
Lajnerová Jana, Ing.
učitelka odborných ekonomických předmětů
lajnerov@oahshb.cz
Lupačová Miroslava, Mgr.
učitelka ANJ, RUJ, DEJ
lupacova@oahshb.cz
Merclová Hana, Ing.
učitelka CHE, ZPV, FYZ, NAV, POV
merclova@oahshb.cz
Musil Bohuslav, Ing.
učitel odborných ekonomických předmětů
musil@oahshb.cz
Myslivec Jan, Ing.
učitel a metodik ICT
myslivec@oahshb.cz
Pertlová Hana, Ing., Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
pertlova@oahshb.cz
Rokos Milan, Ing.
učitel a metodik ICT
rokos@oahshb.cz
Rosenkranzová Pavlína, Mgr.
učitelka NEJ
rosenkra@oahshb.cz
Salazar Henry Daniel Flores, Mgr.
učitel ŠPJ
salazar@oahshb.cz
Sedlák Karel, Mgr.
učitel MAT
sedlak@oahshb.cz
Sobotková Iva, Mgr.
učitelka ČJL, OBN
sobotkov@oahshb.cz
Sobotová Věra, Mgr.
učitelka odborných gastronomických předmětů
sobotova@oahshb.cz
Staníčková Michaela, DiS.
učitelka odborných gastronomických předmětů
stanicko@oahshb.cz
Stehno Pavel, Mgr.
učitel ANJ, DEJ, ICT
stehno@oahshb.cz
Vondrová Kristýna, Bc.
učitelka ČJL
vondrova@oahshb.cz
Wiche Hubert, Ing.
učitel NEJ, ZEM a odborných ekonom. předmětů
wiche@oahshb.cz

 

Učitelé odborného výcviku

Učitelé odborného výcviku:
Funkce
E-mail
(příp. telefon)
Caltová Veronika, Bc.
učitelka odborného výcviku
caltova@oahshb.cz
Kubeš Leoš
učitel odborného výcviku
kubes@oahshb.cz
731 459 019
Lébrová Ivana
učitelka odborného výcviku
lebrova@oahshb.cz
Lišková Vladimíra
učitelka odborného výcviku
liskova@oahshb.cz
Neubauerová Miriam
učitelka odborného výcviku
neubauer@oahshb.cz
Růžičková Michaela
učitelka odborného výcviku
ruzickov@oahshb.cz
Staníčková Michaela, DiS.
učitelka odborného výcviku
stanicko@oahshb.cz
731 625 210
Šeredová Klára, Bc.
učitelka odborného výcviku
seredova@oahshb.cz
Toman Daniel
učitel odborného výcviku
toman@oahshb.cz
Vrublová Vladimíra
učitelka odborného výcviku
vrublova@oahshb.cz
Žáčková Naďa
vedoucí učitelka odborného výcviku
zackova@oahshb.cz
739 031 913
Žáková Jaroslava
učitelka odborného výcviku
zakova@oahshb.cz
731 573 192

Asistentky pedagoga

Jméno
Funkce
E-mail
Caklová Hana
asistentka pedagoga
caklova@oahshb.cz
734 427 262
Drašnarová Veronika, DiS.
asistentka pedagoga
drasnaro@oahshb.cz
Prchalová Monika, Ing., Bc.
asistentka pedagoga
prchalov@oahshb.cz
Zvolánková Jana
asistentka pedagoga
zvolanko@oahshb.cz
Žaloudková Andrea
asistentka pedagoga
zaloudko@oahshb.cz

Školní poradenské pracoviště

Jméno
Funkce
E-mail
(příp. telefon)
Kůrka Bohuslav, Mgr., Bc.
školní psycholog
kurka@oahshb.cz
605 233 005
Kvačková Jaromíra, PhDr.
školní metodička prevence
kvackova@oahshb.cz
734 796 949
Sobotová Věra, Mgr.
výchovná poradkyně
sobotova@oahshb.cz
734 417 307

Vychovatelé

Jméno
Funkce
E-mail
Bořilová Jana
vychovatelka
borilova@oahshb.cz
Kašparovská Monika, Bc.
vedoucí vychovatelka DM
kasparov@oahshb.cz
Kletečková Iva, Bc.
vychovatelka
kletecko@oahshb.cz
Musilová Jitka
vychovatelka
musilova@oahshb.cz
Prokopová Jindra
vychovatelka
prokopov@oahshb.cz


Provozní zaměstnanci

Jméno
Funkce
E-mail
Adamec František
vrátný
Bobrovská Iveta
uklízečka
Brožová Zdeňka
vedoucí školního bufetu
brozova@oahshb.cz
Budínová Marta
kuchařka
Burda Vladimír
správce počítačové sítě
burda@oahshb.cz
Čechová Dana
vedoucí školní jídelny
cechova@oahshb.cz
731 573 185
Dajčová Jana
kuchařka
Dočkalová Libuše
vedoucí kuchařka
 dockalov@oahshb.cz
Grečnárová Alena
personalistka a mzdová účetní
grecnaro@oahshb.cz
Iževská Věra
uklízečka
Krčálová Jindra
uklízečka
Kučerová Monika
kuchařka
Mühlfait Antonín
kuchař
Musilová Jitka
vedoucí ubytovny
musilova@oahshb.cz
736 545 879
Nová Ludmila
pradlena
nova@oahshb.cz
Nový Josef
správce budov prac. Kyjovská, referent BOZP a PO
novy@oahshb.cz
Orest Jaroslav
údržbář, topič, referent BOZP a PO
orest@oahshb.cz
Pešková Iveta
sekretářka ředitele školy
pracovnice spisové služby
peskova@oahshb.cz
603 862 331
Poslušná Milena
pracovnice ŠSIC (školní studijní a informační centrum)
poslusna@oahshb.cz
Provazníková Monika
uklízečka
Příhoda Radek
vrátný
Rychlý Milan
správce budov pracoviště Bratříků
rychly@oahshb.cz
Satrapová Ivana
účetní
satrapov@oahshb.cz
Sedlmajerová Zdeňka
uklízečka
Stejskalová Helena, Ing.
personalistka a mzdová účetní
stejskalova@oahshb.cz
Šauflová Helena
rozpočtářka
sauflova@oahshb.cz
Vajdová Markéta
vedoucí ŠSIC (školní studijní a informační centrum)
vajdova@oahshb.cz
Žáková Ludmila
uklízečka
Žáková Vlasta
uklízečka

Zpět na kontakty