Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

oahshb Úřední deska

OZNÁMENÍ o vyhlášení voleb do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 15. listopadu 2017 v době konání pedagogické rady od …

Povinně zveřejňované informace

oahshb Úřední deska

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   1. Název Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod   2. Důvod a způsob založení subjektu Kraj podle § 181 školského zákona zřizuje určité …

ICT plán školy

oahshb Úřední deska

1.1 Úvod Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán …