Vyhlášení nového krizového opatření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Platnost od 14. října 2020   Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. mj. provoz středních škol tím, že zakazuje osobní přítomnost žáků ve středních školách, nově včetně praktické výuky, nově se zakazuje poskytování ubytování žákům na domově mládeže.  Pro zaměstnance platí, že škola je v provozu včetně školní jídelny. …

Vyhlášení krizového opatření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

PLATNOST od 12. ŘÍJNA 2020   Vláda ČR schválila dne 8. října 2020 s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. usnesení o přijetí krizového opatření, kterým omezuje mj. provoz středních škol tím, že zakazuje osobní přítomnosti žáků ve středních školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Konkrétní postupy na naší škole: již …

Pokyny pro žáky k výuce na dálku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

POVINNOSTI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA DÁLKU Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole. Vzdělávání distančním způsobem probíhá ve škole na jednotné platformě Google Classroom, …

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina nařídila s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina spočívající mj. v zákazu osobní přítomnosti žáků ve středních školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Na základě nařízení KHS nařizuji u všech žáků školy v teoretickém vyučování ve výše …

Povinné roušky!

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od pátku 18. 9. 2020 stanovena povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy včetně učeben. Výjimkou je pouze výuka tělesné výchovy a pobyt na domově mládeže. Roušky se musí nosit také v kabinetech, kancelářích a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Pokud je v těchto prostorech zajištěn odstup osob minimálně 2 metry a …

Nová opatření v provozu školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Provozní manuál školy pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 platný od 1. září 2020 (viz Pravidla provozu školy) byl nově aktualizován. Další opatření v provozu školy od 10. 9. 2020: Všichni žáci i zaměstnanci vstupují do školy v rouškách. Povinnost používat roušky platí ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, školní jídelna, školní kavárna aj.) Roušky nemusí …

Organizace školního roku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Organizace školního roku 2020 – 2021 (dokument v PDF):  » ZDE«   Obdobné informace jsou na stránce školního webu: „Jaký bude rok 2020/2021“ nebo také na školním INTRANETU v Dokumentech pro ŽÁKY i  pro UČITELE. Poznámka: pořádání všech akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci. V Havlíčkově Brodě dne 8. 9. 2020. Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Konzultační hodiny

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Konzultační hodiny jsou určeny k individuálním studijním konzultacím žáků a k informování o jejich prospěchu a chování. Informace budou v konzultačních hodinách poskytovány i zákonným zástupcům žáků. Přehled konzultací (PDF): » ZDE «