Kritéria přijímání žáků do domova mládeže ve školním roce 2023-2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do DOMOVA MLÁDEŽE Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ve školním roce 2023-2024   » KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE «     Havlíčkův Brod 30. ledna 2023 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

MZ

Maturitní komise – jarní termín 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2023 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4. – Obchodní akademie Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 31. ledna 2023 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Pozvánka na třídní schůzky

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 23. listopadu 2022 od 16:00 hodin na pracovišti Bratříků v učebnách dle níže uvedeného rozpisu.  Těšíme se na Vás! Umístění tříd do učeben  »ZDE« V Havlíčkově Brodě dne 15. 11. 2022 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

LOGO školy

Konzultační hodiny učitelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Platnost od 27. 9. 2022 Konzultační hodiny jsou určeny k individuálním studijním konzultacím žáků a k informování o jejich prospěchu a chování. Informace budou v konzultačních hodinách poskytovány také zákonným zástupcům žáků. Vlastní konzultaci je nutné s příslušným vyučujícím domluvit předem. Přehled konzultačních hodin je k dispozici: a) v PDF dokumentu »ZDE« b) na školním webu v záložce STUDENTI a …

WHISTLEBLOWING – směrnice o ochraně oznamovatelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Účel směrnice Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Platnost směrnice Ustanovení této …

Organizace školního roku 2022 – 2023

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Dokument v plném znění:  » ZDE«     Žáci i učitelé mají tento dokument k dispozici také na školním INTRANETU ve složkách: DOKUMENTY PRO ŽÁKY DOKUMENTY PRO UČITELE. Obdobné informace jsou rovněž k dispozici na stránce školního webu v záložce STUDENTI a ZAMĚSTNANCIU – odkaz ORGANIZACE ŠKOLNIHO ROKU : „Jaký bude rok 2022/2023“ . V Havlíčkově Brodě dne 1. 9. 2022. Mgr. …

LOGO školy

Informace pro žáky – strávníky školní jídelny

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  Provoz školní jídelny Bratříků a Kyjovská pro žáky bude zahájen 1. září 2022. Žáci 2. – 4. ročníku si mohou stravu na září 2022 přihlásit individuálně přes webovou aplikaci www.strava.cz. Od října 2022 budou všichni automaticky přihlášení ke stravě podle nastavení z loňského školního roku. Pokud se budete stravovat v letošním školním roce v jiné dny (změna) je nutné, …

Doučování žáků 2022 – 2023

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY   Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod mají možnost účastnit se projektu „Doučování žáků škol“, který je součástí Národního plánu obnovy. Je cílen na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Nahrazení výpadků vzdělávání má napomoci právě doučování, které …

Provozní doba o prázdninách 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

PRACOVIŠTĚ BRATŘÍKŮ pondělí a středa od 9.00 – do 11.00 hodin   V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN PŘI NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY POUŽIJTE ZVONEK S VOLBOU TĚCHTO ČÍSEL:   10 ⇒ sekretariát – p. Pešková  35 ⇒ školní studijní a informační centrum – p. Poslušná, p. Vajdová Případně lze využít i tyto předvolby: 12 ⇒ účtárna – p. Satrapová, p. Šauflová 14 ⇒ …