AKTUALIZOVANÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Vzhledem k umožnění prezenční přítomnosti žáků nižších ročníků středních škol a konzervatoří za účelem realizace všech forem praktického vyučování od 1. června 2020, a také umožnění přítomnosti žáků nižších ročníků středních škol nebo konzervatoří za účelem konání konzultací či třídnických hodin od 8. června 2020 MŠMT k 27. květnu aktualizovalo podmínky pro pobyt žáků ve škole.     Aktualizace hygienických …

Aktuální informace k přijímacímu řízení

oahshb Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Informace k přijímacím zkouškám ze dne 20. 5. 2020 Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek ze dne 13. 5. 2020 Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem ze dne 22. 4. 2020  Aktuální informace ředitele školy k přijímacímu řízení ze dne 15.4.2020   Informace ředitele školy k přijímacím zkouškám ze dne 23.3.202 Kritéria 1. kola přijímacího řízení ze dne 14.1.2020 …

LOGO školy

Aktuální informace ředitele školy o přijímacím řízení v roce 2020

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem proběhne v plánovaném termínu 22. dubna 2020. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny tentýž den na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy školy v ulici Bratříků 851. Do školy prosím nechoďte, o všem vás budeme informovat. V platnosti zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelem školy – viz …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DM 

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Současně umožníme žákům, kteří byli v tomto školním roce ubytováni na Domově mládeže Bratříků 851, Havlíčkův Brod a přípravy ve škole se zúčastní, ubytovat se na toto období na DM. Provoz DM a …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Docházka do školy není povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků podle rozpisu, který zveřejníme do 7. května. Ostatní žáci přístup do školy nemají! Přečtěte si prosím následující podmínky …

LOGO školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, vydávám tuto informaci pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020: 1. Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 vychází: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY a PRO UBYTOVANÉ NA DM

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Informace pro žáky 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů Počítáme se zahájením přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky ve škole od pondělí 11. května 2020. Konkrétní organizaci, podmínky a harmonogram přípravy oznámíme po zveřejnění epidemiologických opatření ze strany ministerstva zdravotnictví a MŠMT. Informace pro žáky 3. ročníku ekonomických oborů a všech ročníků oboru Hotelnictví Plánovaná odborná …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu se zákonem č. 15/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, které …

LOGO školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE III PRO ŽÁKY A RODIČE

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

1) Doklasifikace za 1. pololetí Žádám žáky, kteří jsou neklasifikováni za 1. pololetí, aby se spojili s konkrétním učitelem a domluvili se na způsobu doklasifikace distančním způsobem, pokud to charakter předmětu nevylučuje. Termín doklasifikací za 1. pololetí se posouvá na 30. dubna 2020. Obáváme se, že po případném nástupu do školy nebude na tyto záležitosti čas. 2) Zadávání úkolů U učebních …