Výsledky II. kola přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

2 . kolo přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022-2023   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání –    do 20. května 2022 2. Termín přijímacího řízení –    23. května 2022 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů –    23. května 2022 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v r. 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem v roce 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Zkušební maturitní komise – jaro 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída E4.A – Ekonomické lyceum Třída E4.A – Obchodní akademie Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 18. března 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Závěrečné zkoušky – zkušební komise 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín závěrečných zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída C3.P – Cukrář a Pekař:   Komise ZZ__C3.P_2022 Třída K3. – Kuchař-číšník:   Komise ZZ__K3_2022 Třída S3. – Stravovací a ubytovací služby:   Komise ZZ__S3_2022   V Havlíčkově Brodě dne 24. 3. 2022 Ing. Marie Mrázová zástupkyně ředitele pro praktické vyučování

Pozvání na třídní schůzky

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 13. dubna 2022 od 16:00 hodin na pracovišti Bratříků v učebnách dle níže uvedeného rozpisu.  Těšíme se na Vás! Umístění tříd do učeben  »ZDE« V Havlíčkově Brodě dne 6. 4. 2022 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ k nošení ochranného prostředku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Platnost od 14. března 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022. Tímto mimořádným opatřením se ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak …