Povinné roušky!

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od pátku 18. 9. 2020 stanovena povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy včetně učeben. Výjimkou je pouze výuka tělesné výchovy a pobyt na domově mládeže. Roušky se musí nosit také v kabinetech, kancelářích a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Pokud je v těchto prostorech zajištěn odstup osob minimálně 2 metry a …

Aktualizace algoritmů testování

Karel Sedlák Školní novinky

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí …

Nová opatření v provozu školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Provozní manuál školy pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 platný od 1. září 2020 (viz Pravidla provozu školy) byl nově aktualizován. Další opatření v provozu školy od 10. 9. 2020: Všichni žáci i zaměstnanci vstupují do školy v rouškách. Povinnost používat roušky platí ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, školní jídelna, školní kavárna aj.) Roušky nemusí …

Logická olympiáda

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

V letošním roce se uskuteční již 13. ročník soutěže LOGICKÉ OLYMPIÁDY pořádané Mensou ČR.  V roce 2019 se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3249 škol z celé České republiky. Soutěž je rozdělena do 6 kategorií pro soutěžící od 3 do 20 let. Každý soutěžící se musí registrovat na stránkách soutěže  www.logickaolympiada.cz – termín uzávěrky 30. září 2020. Podrobnější …

Organizace školního roku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Organizace školního roku 2020 – 2021 (dokument v PDF):  » ZDE«   Obdobné informace jsou na stránce školního webu: „Jaký bude rok 2020/2021“ nebo také na školním INTRANETU v Dokumentech pro ŽÁKY i  pro UČITELE. Poznámka: pořádání všech akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci. V Havlíčkově Brodě dne 8. 9. 2020. Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Konzultační hodiny

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Konzultační hodiny jsou určeny k individuálním studijním konzultacím žáků a k informování o jejich prospěchu a chování. Informace budou v konzultačních hodinách poskytovány i zákonným zástupcům žáků. Přehled konzultací (PDF): » ZDE «  

Vysočina

S Vysočinou do Evropy

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 1. září byl vyhlášen 12. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Jedná se o vědomostní soutěž, která se týká geografie, historie, umění nebo významných osobností a událostí, které jsou spjaté s naším regionem. Soutěžící v ní uplatní znalost práce s výpočetní technikou a anglického jazyka a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace. Je rozdělena na průběžnou část, která se odehraje od …

Informace ke stravování

Karel Sedlák Školní novinky

V měsíci září 2020 si každý strávník přihlašuje stravu individuálně pomocí objednávkového systému www.strava.cz. Od 1. října 2020 bude strava všem stávajícím strávníkům přihlašována automaticky podle nastavení z minulého školního roku. Všichni si přihlášení v říjnu 2020 zkontrolujte! Pokud budete požadovat změnu  v nastavení trvalého přihlášení, musíte se během září osobně zastavit u vedoucí školní jídelny Dany Čechové a změnu jí nahlásit. Stravné je …