Aktualizace algoritmů testování

Karel Sedlák Školní novinky

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí …

Nová opatření v provozu školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Provozní manuál školy pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 platný od 1. září 2020 (viz Pravidla provozu školy) byl nově aktualizován. Další opatření v provozu školy od 10. 9. 2020: Všichni žáci i zaměstnanci vstupují do školy v rouškách. Povinnost používat roušky platí ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, školní jídelna, školní kavárna aj.) Roušky nemusí …

Logická olympiáda

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

V letošním roce se uskuteční již 13. ročník soutěže LOGICKÉ OLYMPIÁDY pořádané Mensou ČR.  V roce 2019 se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3249 škol z celé České republiky. Soutěž je rozdělena do 6 kategorií pro soutěžící od 3 do 20 let. Každý soutěžící se musí registrovat na stránkách soutěže  www.logickaolympiada.cz – termín uzávěrky 30. září 2020. Podrobnější …

Organizace školního roku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Organizace školního roku 2020 – 2021 (dokument v PDF):  » ZDE«   Obdobné informace jsou na stránce školního webu: „Jaký bude rok 2020/2021“ nebo také na školním INTRANETU v Dokumentech pro ŽÁKY i  pro UČITELE. Poznámka: pořádání všech akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci. V Havlíčkově Brodě dne 8. 9. 2020. Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Konzultační hodiny

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Konzultační hodiny jsou určeny k individuálním studijním konzultacím žáků a k informování o jejich prospěchu a chování. Informace budou v konzultačních hodinách poskytovány i zákonným zástupcům žáků. Přehled konzultací (PDF): » ZDE «  

Vysočina

S Vysočinou do Evropy

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 1. září byl vyhlášen 12. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Jedná se o vědomostní soutěž, která se týká geografie, historie, umění nebo významných osobností a událostí, které jsou spjaté s naším regionem. Soutěžící v ní uplatní znalost práce s výpočetní technikou a anglického jazyka a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace. Je rozdělena na průběžnou část, která se odehraje od …

Informace ke stravování

Karel Sedlák Školní novinky

V měsíci září 2020 si každý strávník přihlašuje stravu individuálně pomocí objednávkového systému www.strava.cz. Od 1. října 2020 bude strava všem stávajícím strávníkům přihlašována automaticky podle nastavení z minulého školního roku. Všichni si přihlášení v říjnu 2020 zkontrolujte! Pokud budete požadovat změnu  v nastavení trvalého přihlášení, musíte se během září osobně zastavit u vedoucí školní jídelny Dany Čechové a změnu jí nahlásit. Stravné je …