Digitalizujeme školu

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dalších finančních prostředků na rok 2024 pro základní školy, střední školy a konzervatoře v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.  Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.  Kompletní informace, podmínky, účel a kritéria použití finančních prostředků pro školy zřizované obcí, dobrovolným svazkem obcí anebo krajem jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT 02/2024 (viz str. 235–237).

V letech 2022–2024 základní školy, střední školy a konzervatoře měly a v rámci opakované finanční intervence stále mají možnost čerpat finanční prostředky v rámci komponenty 3.1 NPO k dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení  do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Cílem je zřízení školního mobiliáře, z něhož si právě znevýhodnění žáci, kteří nedisponují vlastním mobilním digitálním zařízením, budou tato zařízení zapůjčovat dle svých potřeb (krátkodobě nebo dlouhodobě) a škola bude tyto zápůjčky evidovat. Novinkou v letošním roce, oproti předcházejícím rokům, bude možnost pořizovat si z účelu prevence digitální propasti k nově pořízeným digitálním zařízením také software (operační systém nebo výukový software), a to jako součást pořízené mobilní digitální technologie.   Vše na základě Věstníku MŠMT č. 1/2022, č. 2/2023 a nově č. 2/2024.

V letech 2022 – 2023 měly mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře možnost čerpat finanční prostředky také k dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky) na základě Věstníku MŠMT č. 1/2022,  č. 2/2023.

———————————–