Výsledky II. kola přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

2 . kolo přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022-2023   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání –    do 20. května 2022 2. Termín přijímacího řízení –    23. května 2022 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů –    23. května 2022 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v r. 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem v roce 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Informace pro účastníky přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Termíny přijímacích zkoušek I. termín přijímacích zkoušek:    úterý 12. dubna 2022 II. termín přijímacích zkoušek:  středa 13. dubna 2022 Harmonogram přijímacích zkoušek: » 08:30-08:45   úvodní administrace v učebně » 08:45-09:55  matematika – test » 09:55-10:00   závěrečná administrace v učebně » 10:00-10:50   přestávka » 10:50-11:05    administrace v učebně » 11:05-12:05  český jazyk a literatura – test » 12:05-12:05   závěrečná …

Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledný dokument s návodem na správné vyplnění přihlášky. Průvodce uchazeče seznamuje s modelem jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a postupně je provede všemi kroky nezbytnými pro bezchybné vyplnění tiskopisu přihlášky. Součástí průvodce jsou také užitečná doporučení, harmonogram jednotné přijímací zkoušky a odkazy na oficiální dokumenty …

Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v roce 2022. Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřleté obory  uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2022. Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání se budou konat 10. a 11. května 2022. Podrobné časové schéma konání zkoušek …