Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  I.  Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření EKONOMIKA SPORTU 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM   II.  Obory vzdělání s výučním listem 29-54-H/01  CUKRÁŘ 29-53-H/01  PEKAŘ 65-51-H/01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 65-51-E/01  STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY   Havlíčkův Brod 15. května 2024 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Kritéria přijímání žáků do domova mládeže ve školním roce 2024 – 2025

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do DOMOVA MLÁDEŽE Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ve školním roce 2024-2025   » KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE «   Havlíčkův Brod 21. února 2024 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Informace a formuláře k přijímacímu řízení 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 :  »ZDE« Přílohy k přijímacímu řízení: Formulář_lékařský posudek o  zdravotní způsobilosti:  »ZDE« Formulář_hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání:  »ZDE« Formulář_doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímacího řízení:  »ZDE« Formulář pro uchazeče s dočasnou ochranou – žádost o prominutí zkoušky z ČJL:  »ZDE« Formulář pro uchazeče s …

Pomoc rodičům s vyplňováním přihlášek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Rodičům žáků 9. tříd, kteří chtějí pomoci se správným vyplněním přihlášky na naši školu, nabízíme konkrétní pomoc s jejím vyplněním v naší odborné učebně výpočetní techniky. Termín: 6. a 8. února 2024 od 14:00 do 16:00 hodin; učebna P1. Informace MŠMT k novému způsobu podávání přihlášek: »ZDE«    

Informace k přijímacímu řízení 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Kritéria 2. kola přijímacího řízení 2024-2025 – ZDE Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024 – ZDE Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024-2025 – ZDE Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024-2025 – ZDE Informace a formuláře k přijímacímu řízení 2024 – ZDE Nabídka pomoci rodičům s vyplňováním přihlášky – ZDE Den otevřených dveří č. 2 dne 25. ledna 2024 – ZDE …

Přijímačky nanečisto 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat …

Informační web – přihlášky na SŠ

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

V listopadu 2023 byl spuštěn nový web o digitalizaci přijímacího řízení. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují. Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen …

Spuštěna nová webová aplikace TAU

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let. Aplikace TAU (Trénuj a uč se!), je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a v blízké budoucnosti i maturitní …