Informace pro přihlášené účastníky přijímaček nanečisto

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Přijímačky nanečisto Harmonogram vlastního TESTOVÁNÍ úterý 25. ledna 2022 od 13:00 hodin   Na uvedené e-mailové adresy budou všem přihlášeným účastníkům zasílány průběžně dle časového rozvržení všechny potřebné materiály a odkazy. Kromě toho budou tyto odkazy a dokumenty také k dispozici na oficiálním školním webu v článku  https://www.oahshb.cz/skolni_novinky/prijimacky-nanecisto-2021-2022/.   Podrobné informace v „Harmonogramu vlastního testování“: »ZDE «   V Havlíčkově Brodě …

Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v roce 2022. Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřleté obory  uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2022. Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání se budou konat 10. a 11. května 2022. Podrobné časové schéma konání zkoušek …

Přijímačky NANEČISTO 2021-2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Jednotné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté obory vzdělání se v letošním školním roce budou konat 12. a 13. dubna 2022. Na naší škole se přijímací testy týkají všech uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM Pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně …

Informace k přijímacímu řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení

Informace pro účastníky přijímaček NANEČISTO – harmonogram ZDE Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky – ZDE Přijímačky NANEČISTO dne 25.1.2022 – ZDE Den otevřených dveří dne 8.12.2021 – ZDE  Informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 – ZDE Video ze života školy (přehled oborů) – ZDE Termíny přijímacích zkoušek (pdf) – ZDE Přijímání na střední školy …

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky druhého …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2021

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

2. kolo přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 11. června 2021 2. Termín přijímacího řízení – 14. června 2021 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – 14. června 2021 Pořadí uchazečů bude zveřejněno ve vstupu do budovy školy v ulici …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …