Výsledky II. kola přijímacího řízení 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky druhého …

Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023-2024   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání –    do 26. května 2023 2. Termín přijímacího řízení –    30. května 2023 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů –    30. května 2023 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v roce 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Výsledky přijímacího řízení 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení

  I. Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem – aktualizováno 24. 4. 2023 29-54-H/01  CUKRÁŘ 29-53-H/01  PEKAŘ 65-51-H/01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 65-51-E/01  STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY   II. Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou – aktualizováno  28. 4. 2023 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření EKONOMIKA SPORTU 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM   III. …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem v roce 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Informace pro účastníky přijímacích zkoušek 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Termíny přijímacích zkoušek: I. termín :    čtvrtek 13. dubna 2023 II. termín :  pátek 14. dubna 2023 Harmonogram přijímacích zkoušek: » 08:30-08:45   úvodní administrace v učebně » 08:45-09:55  matematika – test » 09:55-10:00   závěrečná administrace v učebně » 10:00-10:50   přestávka » 10:50-11:05    administrace v učebně » 11:05-12:05  český jazyk a literatura – test » 12:05-12:10   závěrečná administrace v …

Sdělení pro uchazeče o studijní obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou obdrží nejpozději do 24. března 2023 elektronickou cestou dvě zásadní informace: I. Sdělení ředitele školy o registraci přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Toto sdělení bude kromě jiného obsahovat i tzv. evidenční číslo (v rozmezí 101 – 458), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové …

Sdělení pro uchazeče o učební obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s výučním listem obdrží nejpozději do 20. března 2023 elektronickou cestou sdělení ředitele školy o zaregistrování přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného učebního oboru. Toto sdělení obsahuje tzv. registrační číslo (ve tvaru např. 108/2023), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové listině. A) Přijímací řízení Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, …