Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Úřední deska

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pravidelně každým rokem pro žáky 9. tříd základních škol – kromě PŘIJÍMAČEK NANEČISTO – také PŘÍPRAVNÉ KURZY z českého jazyka a matematiky.  Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, doplnění a procvičení …

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 1. března 2021 2.  Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru vzdělání Délka vzdělávání (v letech) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Obory vzdělání s maturitní zkouškou  Obchodní …

Přehled jednotlivých oborů

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

A) Představení oborů našimi žáky 78-42-M/ 01 Ekonomické lyceum 63-41-M/02  Obchodní akademie 63-41-M/02  Obchodní akademie se sportovním zaměřením  65-42-M/01  Hotelnictví  65-51-H/01   Kuchař – číšník  29-54-H/01   Cukrář  29-53-H/01   Pekař  65-51-E/01    Stravovací a ubytovací služby    B)  Video „Ze života školy“ C) Souhrnná prezentace oborů „OAHŠHB“ D) Virtuální prohlídka školy E) Přehled oborů vzdělání Ekonomické …

Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V letošním školním roce se jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci tak mají …

Den otevřených dveří ONLINE

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

2. prosinec 2020 9:00 – 18:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat tradiční den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pokud budete mít …

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního …

2. kolo přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2020-2021   Termín odevzdání přihlášek: do 30. června 2020 Termín přijímacího řízení: 1. červenec 2020 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: Kritéria přijímacího řízení, kontakty a další důležité informace v oficiálním dokumentu  »ZDE« Havlíčkův Brod 23. června 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu se zákonem č. 15/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, které …

Informace k přijímacímu řízení 2021

Karel Sedlák Přijímací řízení, Úřední deska

Zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek – viz ZDE Přehled jednotlivých oborů – viz ZDE Přípravné kurzy – viz ZDE Kritéria 1. kola přijímacího řízení – viz ZDE Přijímačky NANEČISTO – viz ZDE MŠMT – úprava přijímacího řízení (5.1.2021) – viz ZDE Informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pdf) – ZDE Termíny přijímacích zkoušek (pdf) – ZDE Přijímání na …

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

oahshb Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ze dne 1.7. 2020 Kritéria 2. kola přijímacího řízení ze dne 23. 6. 2020 Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ze 16. 6. 2020  Informace k přijímacím zkouškám ze dne 20. 5. 2020 Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek ze dne 13. 5. 2020 Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem …