Výsledky II. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky druhého …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2021

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

2. kolo přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 11. června 2021 2. Termín přijímacího řízení – 14. června 2021 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – 14. června 2021 Pořadí uchazečů bude zveřejněno ve vstupu do budovy školy v ulici …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

INFORMACE PRO UCHAZEČE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – DODATEK

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo dodatek ke změnám v přijímacím řízení v roce 2021: Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. …

Informace k organizaci přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 stanovilo následující podmínky pro konání přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2021: 1.  Vstup do školy k vykonání přijímací zkoušky bude umožněn pouze uchazečům, kteří a) nemají příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo …

Časový rozvrh jednotných přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Praha, březen 2021 č. j.: MSMT-583/2021-3   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu …

Přijímací zkoušky – aktuální informace

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se na naší škole konají  3. – 4. května 2021. Všichni uchazeči obdrželi oficiální pozvánku (vezměte ji s sebou) s podrobnými údaji a důležitými informacemi o konání jednotných přijímacích testů z matematiky a českého jazyka. Časový plán zkoušek je následující: 08:30 – 08:45   Administrace v učebně 08:45 – 10:10   Matematika – test …

Informace k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE ZMĚNÁM TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že: První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 3. května 2021. Druhý řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 4. května 2021. První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 2. června 2021. Druhý náhradní termín jednotné přijímací …