Sdělení pro uchazeče o studijní obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou obdrží nejpozději do 24. března 2023 elektronickou cestou dvě zásadní informace: I. Sdělení ředitele školy o registraci přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Toto sdělení bude kromě jiného obsahovat i tzv. evidenční číslo (v rozmezí 101 – 458), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové …

Sdělení pro uchazeče o učební obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s výučním listem obdrží nejpozději do 20. března 2023 elektronickou cestou sdělení ředitele školy o zaregistrování přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného učebního oboru. Toto sdělení obsahuje tzv. registrační číslo (ve tvaru např. 108/2023), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové listině. A) Přijímací řízení Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, …

Kritéria přijímání žáků do domova mládeže ve školním roce 2023-2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do DOMOVA MLÁDEŽE Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ve školním roce 2023-2024   » KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE «     Havlíčkův Brod 30. ledna 2023 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Pokyny k podání přihlášky

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Doplňující informace k podávání přihlášek na naši školu: přihláška ke studiu se podává na předepsaném tiskopisu, který uchazeč ZŠ obdrží ve škole; případně lze přihlášku stáhnout na stránkách >MŠMT< nebo přímo z našich webových stránek s hlavičkou školy a předvyplněným oborem  >ZDE< v 1. kole lze podat maximálně 2 přihlášky: pořadí zvolených škol na obou přihláškách musí být totožné poslední termín pro odevzdání …

Přípravné kurzy 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory – žáky 9. tříd základních škol – kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, …

Přijímačky nanečisto 2023

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat …

LOGO školy

Informace pro žáky – strávníky školní jídelny

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  Provoz školní jídelny Bratříků a Kyjovská pro žáky bude zahájen 1. září 2022. Žáci 2. – 4. ročníku si mohou stravu na září 2022 přihlásit individuálně přes webovou aplikaci www.strava.cz. Od října 2022 budou všichni automaticky přihlášení ke stravě podle nastavení z loňského školního roku. Pokud se budete stravovat v letošním školním roce v jiné dny (změna) je nutné, …

Výsledky II. kola přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …