Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Úřední deska

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pravidelně každým rokem pro žáky 9. tříd základních škol – kromě PŘIJÍMAČEK NANEČISTO – také PŘÍPRAVNÉ KURZY z českého jazyka a matematiky.  Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, doplnění a procvičení …

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 1. března 2021 2.  Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru vzdělání Délka vzdělávání (v letech) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Obory vzdělání s maturitní zkouškou  Obchodní …

Přehled jednotlivých oborů

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

A) Představení oborů našimi žáky 78-42-M/ 01 Ekonomické lyceum 63-41-M/02  Obchodní akademie 63-41-M/02  Obchodní akademie se sportovním zaměřením  65-42-M/01  Hotelnictví  65-51-H/01   Kuchař – číšník  29-54-H/01   Cukrář  29-53-H/01   Pekař  65-51-E/01    Stravovací a ubytovací služby    B)  Video „Ze života školy“ C) Souhrnná prezentace oborů „OAHŠHB“ D) Virtuální prohlídka školy E) Přehled oborů vzdělání Ekonomické …

Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V letošním školním roce se jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci tak mají …

Den otevřených dveří ONLINE

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

2. prosinec 2020 9:00 – 18:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat tradiční den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pokud budete mít …

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního …

2. kolo přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2020-2021   Termín odevzdání přihlášek: do 30. června 2020 Termín přijímacího řízení: 1. červenec 2020 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: Kritéria přijímacího řízení, kontakty a další důležité informace v oficiálním dokumentu  »ZDE« Havlíčkův Brod 23. června 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Výsledky přijímacího řízení 2021

Karel Sedlák blog, Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení v r. 2021- viz ZDE Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 1. kola PŘ – viz ZDE Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou – viz ZDE Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem – viz ZDE

Informace k přijímacímu řízení 2021

Karel Sedlák Přijímací řízení, Úřední deska

Výsledky 2. kola přijímacího řízení v r. 2021 – viz ZDE Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 1. kola PŘ – viz ZDE Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v r. 2021 – viz ZDE Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou – viz ZDE Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem – viz ZDE Informace pro …