LOGO školy

Mezinárodní jazykové certifikáty LCCI pro naše studenty i veřejnost

oahshb Jazykové kurzy

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod navázala spolupráci s mezinárodním centrem pro vzdělávání cizích jazyků (Education Development International) Londýnské komory obchodu a průmyslu (LCCI) se sídlem v Pardubicích. Stala se jednou z osmi středních škol v ČR, které můžou poskytovat svým studentům významnou nadstandardní službu.

Od 1. 9. 2007 mají žáci školy možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z obchodní angličtiny a němčiny a získat tak certifikát LCCI, který je uznáván zaměstnavateli, profesními sdruženími a univerzitami na celém světě. Absolventi se tak budou moci lépe uplatnit jak u nás, tak i v nových podmínkách pracovního trhu Evropské unie, ale i dalších neevropských zemí.

Zaměstnavatelé často používají zkoušku English for Business German for Business jako standard při přijímacím řízení a řada univerzit uznává dosažení úrovně 3 této zkoušky jako splnění svých požadavků na znalost anglického jazyka. Zkoušky odpovídají předpisům v rámci Evropské unie, nejdůležitějším mezinárodním lingvistickým pokynům i britským národním jazykovým standardům. Tato shoda poskytuje zkouškám LCCI spolehlivou důvěryhodnost.

Podrobnější informace:      http://jazykovaskolajanytrubakove.cz/

Škola zapracuje přípravu ke zkouškám do svých učebních dokumentů nejprve v oboru Obchodní akademie, většina žáků tohoto oboru by proto měla být připravena nabídnutou službu využít. Postupně počítáme s rozšířením nabídky o zkoušku Written English for Tourism pro žáky oboru Hotelnictví a turismus a o všeobecnou jazykovou zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA).

Rovněž budeme moci nabídnout všechny tyto certifikované zkoušky veřejnosti.

Havlíčkův Brod 12. února 2007

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy