LOGO školy

Zkoušky LCCI 2015

oahshb Jazykové kurzy

17 studentů a studentek 4. ročníku studijních oborů OA, EL a HOT složilo velmi úspěšně písemné zkoušky z obchodní angličtiny (10) a obchodní němčiny (7) a společně s maturitním vysvědčením jim budou předány mezinárodní certifikáty LCCI, dokládající zvládnutí odborného jazyka na úrovni B1.

Všem, dnes již absolventům školy, srdečně blahopřeji a doufám, že své odborné znalosti zhodnotí nejen v praxi, ale i v dalším studiu.

Věřím , že dlouhodobě vynikající výsledky našich studentů ve zkouškách LCCI budou nadále dobrou motivací k získání certifikátu i pro žáky 3. ročníku.

Svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě studentů, děkuji za svědomitou práci.

Mgr. Jarmila Hvozdecká
vedoucí předmětové komise cizích jazyků