Ukončování studia závěrečnou zkouškou

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. V závěrečných zkouškách škola využívá jednotných zadání a související zkušební dokumentace. Jednotlivé části závěrečné zkoušky Písemnou závěrečnou zkoušku žáci konají elektronickou formou (na počítači). Každému žáku se …

Konzultační hodiny učitelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Dokument v plném znění:  » ZDE«   Žáci mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY.   V Havlíčkově Brodě dne 13. 9. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Informace k MZ 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

1)     Informace k MZ 2)    Předměty profilové části  3)    Harmonogram maturitní práce 4)    Zadání maturitní práce 5)    Seznam jazykových zkoušek pro uznání profilové zkoušky z cizího jazyka 6)    Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka   Kompletní informace k maturitním zkouškám jsou pravidelně aktualizovány v oddílu STUDENTI A ZAMĚSTNANCI  na záložce MATURITY. Mgr. …

Nabídka baristického kurzu

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

BARISTICKÝ KURZ ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE BARISTA JUNIOR   Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá 4. – 6. října 2021 v odborných učebnách na pracovišti Bratříků 851 baristický kurz, který je určený žákům školy i zájemcům z řad veřejnosti. Lektoři kurzu: Roman Pospíchal, Mistr kávy 2013 Adam Troubil, Mistr kávy 2014 a 2015. Obsah kurzu: teoretická část i praktická část vedená …

Organizace školního roku 2021 – 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Dokument v plném znění:  » ZDE«     Obdobné informace jsou rovněž k dispozici na stránce školního webu: „Jaký bude rok 2021/2022“ . Žáci i učitelé mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY  a DOKUMENTY PRO UČITELE. Poznámka: pořádání všech akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci.   V Havlíčkově Brodě dne 31. 8. 2021. Mgr. Jiří …

Zahájení školního roku 2021/2022 – přehled učeben

Karel Sedlák Školní novinky

  Kmenové učebny pro třídy učebních i maturitních oborů pro účely zahájení školního roku 2021/22 ve středu 1. září 2021 a ve čtvrtek 2. září 2021 v následujícím dokumentu: Přehled učeben »ZDE«   Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

INFORMACE PRO ŽÁKY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY: Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. Žáci budou po dobu pobytu ve škole dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (dezinfikovat si ruce, kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce apod.) Zakazuje se vstup do školy jakékoliv osobě s příznaky infekčního onemocnění. HYGIENICKÁ …

Informace pro žáky budoucího 1. ročníku k adaptačním kurzům

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Žáci v den nástupu na akci předloží třídnímu učiteli EU certifikát = COVID PAS v aplikaci Tečka v mobilním telefonu nebo v listinné podobě. Tento certifikát má každý, kdo absolvoval 2 dávky očkování nebo negativní PCR test nebo negativní antigenní test nebo prodělal onemocnění COVID a je v ochranné lhůtě 180 dnů. Bez tohoto certifikátu nebude možná účast na …