Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledný dokument s návodem na správné vyplnění přihlášky. Průvodce uchazeče seznamuje s modelem jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a postupně je provede všemi kroky nezbytnými pro bezchybné vyplnění tiskopisu přihlášky. Součástí průvodce jsou také užitečná doporučení, harmonogram jednotné přijímací zkoušky a odkazy na oficiální dokumenty …

LOGO školy

Hlasování

Karel Sedlák Školní novinky

Termín hlasování od 2. 2. do 9. 2. 2022 Krásný den všem, máme pro Vás jedno skvělé překvapení! Chceme, aby žáci i zaměstnanci mohli vyjádřit svou sounáležitost se školou, a proto bude možnost objednat si oblečení s naším motivem. Právě přichází nová školní kolekce OA a HŠ Havlíčkův Brod a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte …

Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v roce 2022. Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřleté obory  uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2022. Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání se budou konat 10. a 11. května 2022. Podrobné časové schéma konání zkoušek …

Časový rozvrh didaktických testů MZ

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.–4. května 2022. V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v …

Nabídka barmanského kurzu

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává ve dnech 7. – 11. března 2022    BARMANSKÝ KURZ   Cena kurzu bude 4.000,- Kč pro žáky školy a 5.000,-Kč pro veřejnost. V ceně kurzu jsou zahrnuta odborně zpracovaná skripta s probíranou tématikou. Kurz bude probíhat v odborné učebně stolničení na pracovišti Bratříků 851 v době od 8:00 do 16:00 …

LOGO školy

Poděkování za dotazníkové šetření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

RNDr. Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií, děkuje za zprostředkování e-mailových kontaktů žáků a učitelů naší školy pro účely realizace dotazníkového šetření Kraje Vysočina, které se zaměřuje na hodnocení kvality výuky a klimatu na středních školách se sídlem v kraji. V současné době dochází ke generování a rozesílání unikátních odkazů …

Přípravné kurzy na „přijímačky“ 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pravidelně každým rokem pro žáky 9. tříd základních škol – kromě PŘIJÍMAČEK NANEČISTO – také PŘÍPRAVNÉ KURZY z českého jazyka a matematiky.  Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, doplnění a procvičení …

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – leden 2022

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 v době od 9 do 16 16 hodin Den otevřených dveří. Je určen pouze pro žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče. Pro zájemce bude také možnost prohlídky odborných dílen na pracovišti Kyjovská 3187. CO MŮŽETE OČEKÁVAT? prohlídku všech prostor …

Přijímačky NANEČISTO 2021-2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Jednotné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté obory vzdělání se v letošním školním roce budou konat 12. a 13. dubna 2022. Na naší škole se přijímací testy týkají všech uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM Pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně …

Informace pro přihlášené účastníky přijímaček nanečisto

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Přijímačky nanečisto Harmonogram vlastního TESTOVÁNÍ úterý 25. ledna 2022 od 13:00 hodin   Na uvedené e-mailové adresy budou všem přihlášeným účastníkům zasílány průběžně dle časového rozvržení všechny potřebné materiály a odkazy. Kromě toho budou tyto odkazy a dokumenty také k dispozici na oficiálním školním webu v článku  https://www.oahshb.cz/skolni_novinky/prijimacky-nanecisto-2021-2022/.   Podrobné informace v „Harmonogramu vlastního testování“: »ZDE «   V Havlíčkově Brodě …