Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-004-H  PŘÍPRAVA MINUTEK, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne: 22. února 2021 od 8:00 do 11:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY KE ZMĚNÁM V ORGANIZACI DISTANČNÍ VÝUKY OD 22. února 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  S platností od pondělí 22. února 2021  bude rozvrh online hodin teoretické výuky na každý týden zveřejněn vždy v pátek předcházejícího týdne  NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY. Všichni žáci mají povinnost se seznámit s týdenním rozvrhem a zúčastnit se vyučovacích hodin podle tohoto rozvrhu. Již nebudou zvlášť upozorňováni na každou online hodinu. V aplikaci Bakaláři nebude tento rozvrh k dispozici! Sledujte webové stránky, sekci …

Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 15. února 2021 od 8:00 do 11:00 hod. 16. února 2021 od 8:00 do 12:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A K VÝUCE ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

 MOŽNOST KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKY K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v prvním pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021. SPOLEČNÁ ČÁST …

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 1. března 2021 2.  Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru vzdělání Délka vzdělávání (v letech) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Obory vzdělání s maturitní zkouškou  Obchodní …

Zkouška profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkouška profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se bude konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne: 2. února 2021 od 8:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Den otevřených dveří II

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

26. ledna 2021 9:00 – 19:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat i druhý den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pro zájemce …

LOGO školy

INFORMACE K UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

První pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. V pátek 29. ledna jsou pro žáky pololetní prázdniny. Od pondělí 1. února do neděle 7. února 2021 proběhnou v Kraji Vysočina jarní prázdniny. V době pololetních a jarních prázdnin neprobíhá distanční výuka. Žákům závěrečných ročníků lze zadat na prázdniny opakování k maturitním a závěrečným zkouškám. Informace k hodnocení žáků na vysvědčení …

Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V letošním školním roce se jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci tak mají …