Informace pro žáky nižších ročníků

Karel Sedlák Školní novinky

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, mohou třídní učitelé i ostatní vyučující zorganizovat v období od 8. do 19. června 2020 třídnické hodiny, popř. pozvat žáky k individuálním konzultacím. Rovněž bude zahájena výuka odborného výcviku pro žáky 1. a 2. ročníku učebních oborů. Bližší informace k výuce odborného výcviku byly všem žákům …

Informace k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

   Termín přijímacích zkoušek:    pondělí 8. června 2020  Začátek administrace zkoušek: » matematika v 8:30 hodin » český jazyk a literatura v 10:55 hodin  Čas nástupu uchazečů do školy (uveden na pozvánce): » ekonomické lyceum v 7:45 hodin » obchodní akademie v 7:55 hodin » hotelnictví v 8:05 hodin » obchodní akademie se zaměřením na sport v 8:15 hodin …

LOGO školy

Rozvrh výuky žáků závěrečných ročníků v termínu 18. 5. – 22. 5. 2020

Karel Sedlák Školní novinky

Rozvrh závěrečné přípravy žáků 4. ročníku studijních oborů a 3. ročníku učebních oborů je opět k dispozici na školním INTRANETU v Dokumentech pro studenty –  ZDE (vstup pouze po přihlášení). Prostřednictvím webové aplikace Bakalářů byly zároveň tyto rozvrhy umístěny na NÁSTĚNKY jednotlivých tříd – ZDE (vstup pouze po přihlášení).

LOGO školy

Aktuální informace ředitele školy o přijímacím řízení v roce 2020

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem proběhne v plánovaném termínu 22. dubna 2020. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny tentýž den na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy školy v ulici Bratříků 851. Do školy prosím nechoďte, o všem vás budeme informovat. V platnosti zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelem školy – viz …

LOGO školy

Informace pro žáky nastupující do školy 11. května 2020

Karel Sedlák Školní novinky

  Rozvrhy výuky žáků 4. ročníku studijních oborů a 3. ročníku učebních oborů je k dispozici na školním INTRANETU v Dokumentech pro studenty –  ZDE (vstup pouze po přihlášení). Tyto rozvrhy najdou všichni žáci také na NÁSTĚNCE příslušné třídy ve webové aplikaci Bakalářů. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci topení v domově mládeže pracoviště Bratříků se v celém areálu školy již nebude …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DM 

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Současně umožníme žákům, kteří byli v tomto školním roce ubytováni na Domově mládeže Bratříků 851, Havlíčkův Brod a přípravy ve škole se zúčastní, ubytovat se na toto období na DM. Provoz DM a …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Docházka do školy není povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků podle rozpisu, který zveřejníme do 7. května. Ostatní žáci přístup do školy nemají! Přečtěte si prosím následující podmínky …

LOGO školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, vydávám tuto informaci pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020: 1. Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 vychází: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy …