MZ

Maturitní komise – jarní termín 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2023 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4. – Obchodní akademie Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 31. ledna 2023 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

MZ

Časový rozvrh didaktických testů společné části MZ jaro 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části …

Maturitní zpravodaj – přihlašování žáků

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

První vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2022/2023 obsahuje informace o podobě maturitní zkoušky v roce 2023 a postup při vyplňování přihlášky. Maturitní zpravodaj  přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2023, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a základní informace o profilových zkouškách. Kromě toho je v něm i stručný návod na …

Podzimní termín MZ – jednotné zkušební schéma didaktických testů

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2022 Praha, červenec 2022 č. j. MSMT-178/2022-4 Podrobné schéma:  »ZDE«   V Havlíčkově Brodě dne 26. července 2022 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Ústní část maturitních zkoušek 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Konkrétní rozpis žáků u ústních zkoušek profilové části MZ jaro 2022 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl MATURITNÍ ZKOUŠKY. V Havlíčkově Brodě dne 11. 5. 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Zkušební maturitní komise – jaro 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída E4.A – Ekonomické lyceum Třída E4.A – Obchodní akademie Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 18. března 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Časový rozvrh didaktických testů MZ

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.–4. května 2022. V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v …

Maturitní zpravodaj č. 57

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky. Maturitní zpravodaj přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2022, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a informace o modelu profilové části. Významná část zpravodaje je …

Informace k MZ 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

1)     Informace k MZ 2)    Předměty profilové části  3)    Harmonogram maturitní práce 4)    Zadání maturitní práce 5)    Seznam jazykových zkoušek pro uznání profilové zkoušky z cizího jazyka 6)    Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka   Kompletní informace k maturitním zkouškám jsou pravidelně aktualizovány v oddílu STUDENTI A ZAMĚSTNANCI  na záložce MATURITY. Mgr. …