MZ

Maturitní komise – podzim 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro podzimní termín maturitních zkoušek 2023 následující složení zkušebních komisí: Maturitní komise – podzim 2023 V Havlíčkově Brodě dne 30. června 2023 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

MZ

Maturitní komise – jarní termín 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2023 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4. – Obchodní akademie Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 31. ledna 2023 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

MZ

Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2023. Kritéria hodnocení   V Havlíčkově Brodě dne 31.3.2023 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

MZ

Časový rozvrh didaktických testů společné části MZ jaro 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části …

Maturitní zpravodaj – přihlašování žáků

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

První vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2022/2023 obsahuje informace o podobě maturitní zkoušky v roce 2023 a postup při vyplňování přihlášky. Maturitní zpravodaj  přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2023, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a základní informace o profilových zkouškách. Kromě toho je v něm i stručný návod na …

Podzimní termín MZ – jednotné zkušební schéma didaktických testů

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2022 Praha, červenec 2022 č. j. MSMT-178/2022-4 Podrobné schéma:  »ZDE«   V Havlíčkově Brodě dne 26. července 2022 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Ústní část maturitních zkoušek 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Konkrétní rozpis žáků u ústních zkoušek profilové části MZ jaro 2022 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl MATURITNÍ ZKOUŠKY. V Havlíčkově Brodě dne 11. 5. 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Zkušební maturitní komise – jaro 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída E4.A – Ekonomické lyceum Třída E4.A – Obchodní akademie Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 18. března 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování