Časový rozvrh didaktických testů MZ

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.–4. května 2022. V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v …

Maturitní zpravodaj č. 57

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky. Maturitní zpravodaj přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2022, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a informace o modelu profilové části. Významná část zpravodaje je …

Informace k MZ 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

1)     Informace k MZ 2)    Předměty profilové části  3)    Harmonogram maturitní práce 4)    Zadání maturitní práce 5)    Seznam jazykových zkoušek pro uznání profilové zkoušky z cizího jazyka 6)    Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka   Kompletní informace k maturitním zkouškám jsou pravidelně aktualizovány v oddílu STUDENTI A ZAMĚSTNANCI  na záložce MATURITY. Mgr. …

Jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ – podzim 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2021 Praha, srpen 2021 č. j. MSMT-21403/2021-1 Podrobné schéma:  »ZDE«   V Havlíčkově Brodě dne 15. srpna 2021 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel školy vyhlašuje mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky na den 29. června 2021.   Podle čl. XXXIII. opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR dne 15. 3. 2021, v platném znění, se může      mimořádného termínu pro praktické zkoušky účastnit žák, který podal přihlášku k praktické zkoušce konané v jarním zkušebním období 2021 a který se z konání této …

Ústní část maturitních zkoušek

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Konkrétní rozpis žáků u ústních zkoušek profilové části MZ 2021 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl Maturitní zkoušky. V Havlíčkově Brodě dne 25. 5. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Praktická maturitní zkouška oboru vzdělání Hotelnictví

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

A. Obsah zkoušky: Maturitní zkouška z odborných předmětů v oboru vzdělání Hotelnictví má formu praktické zkoušky z gastronomických předmětů a je zakončena prezentací vylosovaných témat. Témata praktické MZ budou zaměřena na: oblast složité obsluhy a slavnostní obsluhy oblast přípravy a prezentace výrobků. B. Organizace zkoušky: Praktická zkouška se koná ve 2 dnech. 1. den – čtvrtek 13. 5. 2021 7:30 – …

INFORMACE K ORGANIZACI MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

Podmínky pro umožnění účasti žáka na zkouškách: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro účast žáků na maturitní zkoušce (MZ) a závěrečné zkoušce (ZZ), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. …