Složení zkušebních komisí závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Ředitel školy jmenuje pro jarní termín závěrečných zkoušek 2020 následující složení maturitních komisí:   »Komise pro třídu C3.« »Komise pro třídu K3.« »Komise pro třídu S3.« Konkrétní rozpisy žáků pro ústní  a praktickou část závěrečné zkoušky je k dispozici na školním INTRANETU  (vstup po přihlášení). V Havlíčkově Brodě dne 12. 5. 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy  

Aktuální informace k závěrečným zkouškám

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

A) Seznam témat k ústním závěrečným zkouškám Cukrář Kuchař – číšník se zaměřením Číšník Kuchař – číšník se zaměřením Kuchař Stravovací a ubytovací služby B) Ukázková témata k písemným závěrečným zkouškám Cukrář Téma č. 2 Téma č. 5  Téma č. 8 Kuchař – číšník se zaměřením Číšník Téma č. 1 Téma č. 6 Téma č. 10 Kuchař – číšník se …