Ukončování studia závěrečnou zkouškou

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. V závěrečných zkouškách škola využívá jednotných zadání a související zkušební dokumentace. Jednotlivé části závěrečné zkoušky Písemnou závěrečnou zkoušku žáci konají elektronickou formou (na počítači). Každému žáku se …

Praktická a ústní část závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Konkrétní rozpis žáků u praktických závěrečných zkoušek a také u ústní části závěrečných zkoušek 2021 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl Závěrečné zkoušky. V Havlíčkově Brodě dne 26. 5. 2021 Ing. Marie Mrázová zástupkyně ředitele pro praktické vyučování

INFORMACE K ORGANIZACI MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

Podmínky pro umožnění účasti žáka na zkouškách: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro účast žáků na maturitní zkoušce (MZ) a závěrečné zkoušce (ZZ), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. …

Ukončování studia závěrečnou zkouškou ve školním roce 2020/21

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Pro konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021 vydalo MŠMT ČR zvláštní pravidla (OOP ze dne 29. 1. 2021 a dodatek ze dne 15. 2. 2021). Závěrečné zkoušky mohou konat všichni žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/21 nejpozději do 31. května …

Zkušební komise závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín závěrečných zkoušek 2021 následující složení zkušebních komisí: Třída C3.K Třída K3. Třída S3.   V Havlíčkově Brodě dne 16. března 2021 Ing. Marie Mrázová zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A K VÝUCE ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

 MOŽNOST KONAT MATURITNÍ ZKOUŠKY K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v prvním pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021. SPOLEČNÁ ČÁST …

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

  V souladu s § 63, odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. stanovily zkušební komise termíny náhradních závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/20 v oborech vzdělání s výučním listem. Ředitel školy stanovil shodně termíny opravných závěrečných zkoušek.   Závěrečné zkoušky Září 2020 Prosinec 2020   Písemná část 4. 9. 2020 3. 12. 2020   Praktická část 7. – 11. 9. 2020 14. – …

Složení zkušebních komisí závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Ředitel školy jmenuje pro jarní termín závěrečných zkoušek 2020 následující složení maturitních komisí:   »Komise pro třídu C3.« »Komise pro třídu K3.« »Komise pro třídu S3.« Konkrétní rozpisy žáků pro ústní  a praktickou část závěrečné zkoušky je k dispozici na školním INTRANETU  (vstup po přihlášení). V Havlíčkově Brodě dne 12. 5. 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy