Granty kraje: Stáž ve stylu RAW

oahshb Projekty

  Naše škola realizuje projekt Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji v rámci výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytne personální podporu prostřednictvím školního psychologa a umožní aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů. Spolupráci školy se zaměstnavateli realizujeme pomocí …

Granty kraje: Projektový den „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Granty kraje Vysočina: Projektový den „Učíme se ze života pro život“ V pondělí 25. února 2019 jsme pro všechny žáky 2. a 3. ročníku maturitních oborů uspořádali v rámci projektu IKAP „Učíme se ze života pro život“ projektový den s cílem podpory rozvoje podnikavosti, kreativity a iniciativy. Studenti byli rozděleni do 20 týmů, ve kterých se potkali, někdy i poprvé, …

Granty kraje: IKAP – „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Granty kraje Vysočina: IKAP – „Učíme se ze života pro život“ Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů …

Školní projekt: Frazémy jako malované

oahshb Projekty

V hodinách českého jazyka a komunikace jsme se věnovali frazeologii, proto jsme se v rámci projektové práce rozhodli výtvarně zpracovat některé frazémy a formou dotazníků zjistit, jak dnešní mládež frazémy zná. Cílem ztvárněných frazémů je pobavit a přiblížit toto téma. Frazémy neboli idiomy jsou ustálená slovní spojení. Člení se na: přísloví ( Ať levice neví, co činí pravice.) přirovnání (zima jako v Rusku) …

Školní projekt: Rodná jména pod drobnohledem

oahshb Projekty

Je to naše, ale ostatní to používají více než my… ano, mluvit budeme o jménech! Ačkoli se to nezdá, hrají v našem životě důležitou roli. Výběr jména je třeba zvážit a řádně promyslet. Někteří se se jménem ztotožní, pro jiné se může stát noční můrou a záchranu budou hledat v přezdívkách. My jsme se ve výuce českého jazyka jmény zabývali. Jelikož …

Školní projekt: Známe význam cizích slov?

oahshb Projekty

Prvním podnětem byla ukázka díla Williama Shakespeara „Sen noci svatojánské“, kterou jsme společně četli v čítance. Právě v této hře je prvek komična postaven na přejatých slovech. My, jakožto čtenáři, jsme se dostali do situace, kdy většina třídy nepochopila, v čem se ukrývá vtip. Z úsměvů šlo odhadnout, kdo pochopil humor, kdo si myslí, že pochopil, a kdo nepochopil, ale …