Granty kraje: Stáž ve stylu RAW

oahshb Projekty

 

Naše škola realizuje projekt Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji v rámci výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytne personální podporu prostřednictvím školního psychologa a umožní aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Spolupráci školy se zaměstnavateli realizujeme pomocí stáží pedagogů u zaměstnavatelů. Jednu takovou stáž absolvovala učitelka odborného výcviku oboru CUKRÁŘ v cukrárně Sweet Secret of Raw v Jihlavě. Zde se seznámila s podstatou výroby zákusků a jídel ve stylu „raw“ (= živá strava).

Po dohodě se zástupcem této cukrárny se následně také konala přímá instruktáž výroby cukrářských výrobků ve stylu „raw“ v naší cukrářské dílně. Zúčastnili se nejen odborní pedagogové, ale i žáci oboru 29-54-H/01 Cukrář. Informace o tomto novém směru v cukrářské výrobě byla předávána teoreticky, ale i formou názorné ukázky práce s novými surovinami, vlastní výroby dortů a dalších výrobků. Tyto vyrobené zákusky měli všichni možnost degustovat a posoudit jednotlivé chutě a zvláštnosti.

Atmosféru instruktáže vystihuje několik fotografií z této akce.

Zpracovaly: Ing. Eva Forgáčová, Miriam Neubauerová
Foto: Mgr. Jitka Klubalová