Projekt „Učíme se ze života pro život 2“

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 Doba realizace projektu: 2. 2021 – 30. 11. 2023 Stručný popis projektu: Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a …

LOGO školy

Digitální učební materiály

oahshb Projekty

Naše škola se podílí na projektu EU peníze školám. Zde naleznete všechny DUMy vypracované naší školou v rámci projektu. Materiály najdete ZDE.

LOGO školy

ESF: IKAP – „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o …

LOGO školy

ESF Projekt: „Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji“

oahshb Projekty

Název projektu: Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005957 Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 Cílem výzvy, která byla vyhlášena MŠMT v prosinci 2016, je podpořit …

LOGO školy

ESF: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

oahshb Projekty

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se …

ESF: „Vstupenka do Evropy“ – projekt programu ERASMUS+

oahshb Projekty

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 – 2020 jsme získali finanční prostředky na projekt „Vstupenka do Evropy“ v programu Erasmus+ Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 mohou školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Náš projekt trvá od 1. 6. 2015 do 31. 5. …

ESF: Nový projekt pro žáky gastronomických oborů s výučním listem

oahshb Projekty

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. oslovil vedení Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a nabídl žákům gastronomických oborů s výučním listem zapojení do projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (číslo projektu CZ.02 3 61/0.0/16/012/0000606). Projekt se zaměřuje na všeobecné vzdělávání žáků a na oblast jejich praktického uplatnění v budoucím zaměstnání. V průběhu školního roku …

ESF: Projekt RAMPS – VIP III

oahshb Projekty

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více informací na www.nuv.cz/ramps.

Mezinárodní projekty: Výměnná stáž Havlíčkův Brod – Nitra

oahshb Projekty

Poslední týden před jarními prázdninami strávily tři žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář s učitelkou odborného výcviku Miriam Neubauerovou v partnerské Střední odborné škole potravinářské v Nitře. Hlavním programem stáže byla výměna zkušeností se slovenskými cukráři, získání nových poznatků a dovedností. Důležitou součástí stáže byla i účast dvojice žákyň naší školy v soutěži mladých cukrářů „O juniorskú tortu roka 2018“, která probíhala …