Erasmus+ ve školním roce 2021/2022

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V termínu 24. 4. – 6. 5. 2022 proběhla dvoutýdenní mobilita 6 žáků oborů vzdělání s výučním listem na Slovensku. Mobilita byla realizovaná prostřednictvím partnerské školy (Stredná škola gastronómie a cestovného ruchu v Nitře). Partnerská škola se podílela na zajištění ubytování stravování a provozů, ve kterých žáci konali praxe. Odborná praxe probíhala ve vybraných restauracích a hotelech: Castellum Cafe, nám. …

Doučování žáků 2022 – 2023

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY   Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod mají možnost účastnit se projektu „Doučování žáků škol“, který je součástí Národního plánu obnovy. Je cílen na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Nahrazení výpadků vzdělávání má napomoci právě doučování, které …

Doučování žáků škol

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zdrojem financování jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Národní plán obnovy Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky …

„Spolu po covidu“

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se zapojila do výzvy MŠMT ČR „Spolu po covidu“ a obdržela dotaci na třídenní pobytové programy pro 4 skupiny žáků ze tříd C1.P; C2.P; K1. a K2. Účelem poskytnuté dotace je podpora aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a na globální rozvojové vzdělávání.  Program pro účastníky …

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – projekt APIV B

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

  Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI (Národní pedagogický institut ČR) Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku …

Projekt „Učíme se ze života pro život 2“

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 Doba realizace projektu: 2. 2021 – 30. 11. 2023 Stručný popis projektu: Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a …

LOGO školy

Digitální učební materiály

oahshb Projekty

Naše škola se podílí na projektu EU peníze školám. Zde naleznete všechny DUMy vypracované naší školou v rámci projektu. Materiály najdete ZDE.

LOGO školy

ESF: IKAP – „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o …

LOGO školy

ESF Projekt: „Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji“

oahshb Projekty

Název projektu: Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005957 Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 Cílem výzvy, která byla vyhlášena MŠMT v prosinci 2016, je podpořit …