LOGO školy

ESF: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

oahshb Projekty

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se …

ESF: „Vstupenka do Evropy“ – projekt programu ERASMUS+

oahshb Projekty

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 – 2020 jsme získali finanční prostředky na projekt „Vstupenka do Evropy“ v programu Erasmus+ Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 mohou školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Náš projekt trvá od 1. 6. 2015 do 31. 5. …

ESF: Nový projekt pro žáky gastronomických oborů s výučním listem

oahshb Projekty

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. oslovil vedení Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a nabídl žákům gastronomických oborů s výučním listem zapojení do projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (číslo projektu CZ.02 3 61/0.0/16/012/0000606). Projekt se zaměřuje na všeobecné vzdělávání žáků a na oblast jejich praktického uplatnění v budoucím zaměstnání. V průběhu školního roku …

ESF: Projekt RAMPS – VIP III

oahshb Projekty

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více informací na www.nuv.cz/ramps.

Mezinárodní projekty: Výměnná stáž Havlíčkův Brod – Nitra

oahshb Projekty

Poslední týden před jarními prázdninami strávily tři žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář s učitelkou odborného výcviku Miriam Neubauerovou v partnerské Střední odborné škole potravinářské v Nitře. Hlavním programem stáže byla výměna zkušeností se slovenskými cukráři, získání nových poznatků a dovedností. Důležitou součástí stáže byla i účast dvojice žákyň naší školy v soutěži mladých cukrářů „O juniorskú tortu roka 2018“, která probíhala …

Mezinárodní projekty: Spolupráce s partnerskou školou v Nitře

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod spolupracuje s partnerskou Střední odbornou školou potravinářskou v Nitře již dva roky. Pravidelná setkání se uskutečňují jak v Nitře, například při příležitosti přehlídky středních škol „Mladý tvorca“, tak i v Havlíčkově Brodě. Na březen letošního roku byl naplánován výměnný pobyt žáků obou škol na pracovištích partnerských škol. V pondělí 13. března přijeli do naší školy z …

Mezinárodní projekty: Projekt „Vaříme společně“

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je jedním z partnerů projektu Cooking Together – Vaříme společně, který připravil Kraj Vysočina a partnerský Région Champagne-Ardene. Cílem projektu je především zlepšení kvality a vzdělávací nabídky v obou regionech a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání v gastronomických oborech. Jedna z aktivit projektu proběhla v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod 13. a …

Mezinárodní projekty: Projekt Cooking Together – Vaříme společně

oahshb Projekty

  1. Název projektu:     Cooking Together (Vaříme společně) 2. Program podpory:     Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství 3. Koordinátor projektu:      Kraj Vysočina 4. Termín realizace:     1. 9. 2014 – 31. 8. 2016 5. Pracovní jazyk:     anglický jazyk 6. Hlavní partner projektu:     Région Champagne-Ardenne 7. Další partneři projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Obchodní akademie …

Mezinárodní projekty: Projekt „Vaříme společně“

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se stala jedním z partnerů projektu Cooking Together – Vaříme společně, který připravil Kraj Vysočina a partnerský Région Champagne-Ardene. Cílem projektu je především zlepšení kvality a vzdělávací nabídky v obou regionech a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání v gastronomických oborech. 13. a 14. dubna proběhla v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod jedna z …