Školní řád

oahshb Úřední deska

Školní řád a dodatky ke stažení. Školní řád v plném znění Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ze  dne 13. 10. 2017 Dodatek č. 2 ke školnímu řádu ze  dne 15. 10. 2018 Dodatek č. 3 ke školnímu řádu ze  dne 15. 10. 2019

Inspekční zprávy

oahshb Úřední deska

čj. ČŠIJ-152/13-J v termínu 4. – 7. února 2013  čj. ČŠIJ-365/19-J v termínu 20. – 26. března 2019  Aktualizováno 20. června 2019

Výroční zprávy školy

oahshb Úřední deska

Výroční zprávy Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ke stažení ZDE. Výroční zprávy OA a ISŠ obchodu a služeb Havlíčkův Brod: 2004/05 2005/06  

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů

oahshb Úřední deska

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 60126817, je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě. Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických …

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

oahshb Úřední deska

OZNÁMENÍ o vyhlášení voleb do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 15. listopadu 2017 v době konání pedagogické rady od …

Povinně zveřejňované informace

oahshb Úřední deska

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   1. Název Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod   2. Důvod a způsob založení subjektu Kraj podle § 181 školského zákona zřizuje určité …

ICT plán školy

oahshb Úřední deska

1.1 Úvod Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán …