Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada, Úřední deska

Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 24. června 2021 v době od 14.00 do 16.00 hodin ve školní jídelně na pracovišti Bratříků 851. Oprávnění voliči: …

INFORMACE K ORGANIZACI MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

Podmínky pro umožnění účasti žáka na zkouškách: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro účast žáků na maturitní zkoušce (MZ) a závěrečné zkoušce (ZZ), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. …

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 stanovilo s účinností od 3. května 2021 některé změny ve zveřejněných mimořádných opatřeních. Změny v postupech na naší škole: Preventivní antigenní testy žáků ve škole se budou od pondělí 3. května 2021 nově provádět s frekvencí jedenkrát týdně. Testovacím dnem bude pondělí od 7.00 do 9.00 hodin. Testování bude probíhat stejným …

Informace k zahájení praktického vyučování od 26. dubna 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Praktické vyučování bude zahájeno v pondělí 26. dubna 2021. Týká se všech žáků učebních oborů a žáků tříd H1. a H2. Pro tyto žáky je praktické vyučování povinné. Žáci se budou řídit rozpisem účasti na praktickém vyučování zveřejněným na školním intranetu »ZDE«  (k otevření dokumentu použijte aplikaci TABULKY GOOGLE) a také ve webové aplikaci Bakaláři  »ZDE« Škola umožní osobní přítomnost …

Informace k organizaci přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 stanovilo následující podmínky pro konání přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2021: 1.  Vstup do školy k vykonání přijímací zkoušky bude umožněn pouze uchazečům, kteří a) nemají příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo …

Časový rozvrh jednotných přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Praha, březen 2021 č. j.: MSMT-583/2021-3   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu …

Přijímací zkoušky – aktuální informace

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se na naší škole konají  3. – 4. května 2021. Všichni uchazeči obdrželi oficiální pozvánku (vezměte ji s sebou) s podrobnými údaji a důležitými informacemi o konání jednotných přijímacích testů z matematiky a českého jazyka. Časový plán zkoušek je následující: 08:30 – 08:45   Administrace v učebně 08:45 – 10:10   Matematika – test …