Organizace školního roku 2021 – 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Dokument v plném znění:  » ZDE«     Obdobné informace jsou rovněž k dispozici na stránce školního webu: „Jaký bude rok 2021/2022“ . Žáci i učitelé mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY  a DOKUMENTY PRO UČITELE. Poznámka: pořádání všech akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci.   V Havlíčkově Brodě dne 31. 8. 2021. Mgr. Jiří …

INFORMACE PRO ŽÁKY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY: Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. Žáci budou po dobu pobytu ve škole dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (dezinfikovat si ruce, kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce apod.) Zakazuje se vstup do školy jakékoliv osobě s příznaky infekčního onemocnění. HYGIENICKÁ …

Informace pro žáky budoucího 1. ročníku k adaptačním kurzům

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Žáci v den nástupu na akci předloží třídnímu učiteli EU certifikát = COVID PAS v aplikaci Tečka v mobilním telefonu nebo v listinné podobě. Tento certifikát má každý, kdo absolvoval 2 dávky očkování nebo negativní PCR test nebo negativní antigenní test nebo prodělal onemocnění COVID a je v ochranné lhůtě 180 dnů. Bez tohoto certifikátu nebude možná účast na …

Jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ – podzim 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2021 Praha, srpen 2021 č. j. MSMT-21403/2021-1 Podrobné schéma:  »ZDE«   V Havlíčkově Brodě dne 15. srpna 2021 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace  65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 26. července 2021 od 8.00 do 11.00 hod. 27. července 2021 od 8.00 do 12.00 hod. Zkoušky profesní kvalifikace  65-004-H Příprava  minutek, ověřující dosažení profesní …

Provozní doba o prázdninách

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

PRACOVIŠTĚ BRATŘÍKŮ pondělí a středa od 9.00 – do 11.00 hodin   V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN PŘI NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY POUŽIJTE ZVONEK S VOLBOU TĚCHTO ČÍSEL: 10 ⇒ sekretariát – p. Pešková 35 ⇒ školní studijní a informační centrum – p. Poslušná, Vajdová   —————————————————————————————————————— Případně lze využít i tyto předvolby: 12 ⇒ účtárna – p. Satrapová 14 ⇒ zástupkyně ředitele pro ekonomiku …

Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků 851 a Kyjovská 3187 dne: 8. července 2021 od 8:00 do 15:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky druhého …