Doučování žáků škol

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zdrojem financování jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Národní plán obnovy Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky …

LOGO školy

Poděkování za dotazníkové šetření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

RNDr. Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií, děkuje za zprostředkování e-mailových kontaktů žáků a učitelů naší školy pro účely realizace dotazníkového šetření Kraje Vysočina, které se zaměřuje na hodnocení kvality výuky a klimatu na středních školách se sídlem v kraji. V současné době dochází ke generování a rozesílání unikátních odkazů …

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – leden 2022

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 v době od 9 do 16 16 hodin Den otevřených dveří. Je určen pouze pro žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče. Pro zájemce bude také možnost prohlídky odborných dílen na pracovišti Kyjovská 3187. CO MŮŽETE OČEKÁVAT? prohlídku všech prostor …

LOGO školy

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se  mění takto: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni dále pak od 17. ledna …

POKYNY K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE DNECH 22. a 29. listopadu 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 …

Den otevřených dveří 2021

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, uskuteční ve středu 8. prosince v době od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří, bohužel v omezeném rozsahu a pouze pro zájemce o studium z 9. tříd ZŠ a jejich rodiče. Co můžete očekávat? prohlídku všech prostor školy prezentaci našich oborů vzdělání a informace o vzdělávání …

LOGO školy

Pozvánka na třídní schůzky

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 10. listopadu 2021 od 16:00 hodin v učebnách dle rozpisu. Pokud by epidemiologická situace neumožňovala prezenční formu schůzek, zvolili bychom náhradní variantu prostřednictvím online nástroje. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat. Umístění tříd do učeben  »ZDE« V Havlíčkově Brodě dne 2. 11. 2021 Mgr. Jiří Forman …

Konzultační hodiny učitelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Dokument v plném znění:  » ZDE«   Žáci mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY.   V Havlíčkově Brodě dne 13. 9. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování