LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY a PRO UBYTOVANÉ NA DM

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Informace pro žáky 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů Počítáme se zahájením přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky ve škole od pondělí 11. května 2020. Konkrétní organizaci, podmínky a harmonogram přípravy oznámíme po zveřejnění epidemiologických opatření ze strany ministerstva zdravotnictví a MŠMT. Informace pro žáky 3. ročníku ekonomických oborů a všech ročníků oboru Hotelnictví Plánovaná odborná …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu se zákonem č. 15/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, které …

LOGO školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE III PRO ŽÁKY A RODIČE

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

1) Doklasifikace za 1. pololetí Žádám žáky, kteří jsou neklasifikováni za 1. pololetí, aby se spojili s konkrétním učitelem a domluvili se na způsobu doklasifikace distančním způsobem, pokud to charakter předmětu nevylučuje. Termín doklasifikací za 1. pololetí se posouvá na 30. dubna 2020. Obáváme se, že po případném nástupu do školy nebude na tyto záležitosti čas. 2) Zadávání úkolů U učebních …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY k přijímacím, maturitním a závěrečným zkouškám

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY k organizaci přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně …

LOGO školy

Nařízení ředitele školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY k používání ochranných prostředků V souladu s nařízením vlády, která rozhodla, že ode dne 19. března 2020 od 00.00 hodin se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, nařizuji všem zaměstnancům a dalším osobám, které vstupují do školy, aby si po celou dobu pobytu ve škole zakrývali ústa a nos ochrannými prostředky. Za ochranné …

LOGO školy

Vyplácení odměn za produktivní práci žáků

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Odměny za produktivní práci žáků (praxe, odborný výcvik) budou vypláceny až po skončení mimořádných opatření, tedy až budou žáci ve škole. Zároveň upozorňuji žáky, kteří jsou v karanténě, že nemohou využít  možnost si v tomto týdnu vyzvednout učebnice nebo půjčit knihy v ŠSIC. Havlíčkův Brod 16. března 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

LOGO školy

Důležité informace II pro žáky a rodiče

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Možnost vyzvednutí učebnic a osobních věcí na Domově mládeže nebo v šatních skříňkách: od úterý 17. března do pátku 20. března, vždy od 10 do 12 hodin nevstupujte prosím do budovy, zvoňte na zvonek Domov mládeže nebo Sekretariát, poté vám bude umožněno si věci vyzvednout, vždy jednotlivě Možnost zapůjčit si knihy ve školním studijním a informačním centru (povinná četba pro maturanty): …

LOGO školy

Povinná karanténa pro vracející se z rizikových oblastí

oahshb Školní novinky, Úřední deska

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY, ŽÁKY A RODIČE Upozorňuji všechny zaměstnance, žáky a rodiče, že rozhodnutím vlády ČR platí pro všechny občany, kteří se vrací z rizikových oblastí po 12.00 hod. dne 13. března 2020, povinná čtrnáctidenní karanténa. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území rizikových oblastí. Za rizikové oblasti jsou k dnešnímu dni považovány tyto státy: Čína, Írán, Itálie, Jižní …

LOGO školy

Informace pro všechny žáky a rodiče

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE v souvislosti s uzavřením školy z důvodu omezení šíření onemocnění COVID-19   Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 11. března 2020 se na dobu neurčitou zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a …