Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady na období 2024-2027

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje podle článku 3 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 8. 6. 2021 volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 10. dubna 2024 v době od 14.00 do …

Zápis č. 5 z jednání školské rady

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada

  Datum jednání: 12. 10. 2023 Přítomni: Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová, Ing. Ivana Mojžyšková Nepřítomni: Pavel Palacký, Mgr. Ota Benc Hosté: Mgr. Jiří Forman Program jednání: návrh programu jednání, schválení výroční zprávy školy za rok 2022/2023, projednání plánu činnosti školy na rok 2023/2024, aktuální situace ve škole, diskuse. …

Zápis č. 2 z jednání školské rady dne 16. 6. 2022

Karel Sedlák Školská rada

Datum jednání: 16. 6. 2022 Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavel Palacký, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová Nepřítomni: Mgr. Ota Benc, Pavlína Nováková Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod   Program jednání: 1)   návrh programu jednání, 2)   projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2022, 3)   aktuální situace na škole, …

Zápis č. 3 z jednání školské rady dne 13. 10. 2022

Karel Sedlák Školská rada

 Datum jednání: 13. 10. 2022 Přítomni: Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová, Ing. Ivana Mojžyšková Nepřítomni: Pavel Palacký, Mgr. Ota Benc Hosté: Mgr. Radka Svatošová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Program jednání: návrh programu jednání, schválení výroční zprávy školy za rok 2021/2022, projednání plánu činnosti školy na rok 2022/2023, aktuální …

Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne 14. 10. 2021

Karel Sedlák Školská rada

Datum jednání: 14. 10. 2021 Přítomni: Mgr. Ota Benc, Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová Nepřítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Pavel Palacký Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Program jednání: 1) návrh programu jednání, představení členů školské rady 2) činnost školské rady podle školského zákona …

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada, Úřední deska

Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 24. června 2021 v době od 14.00 do 16.00 hodin ve školní jídelně na pracovišti Bratříků 851. Oprávnění voliči: …

Zápis č. 4 z jednání školské rady ze dne 15. 10. 2019

oahshb Školská rada

Zápis č. 4/2019 z jednání školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Datum jednání: 15. 10. 2019 Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Hana Císařová, Pavlína Čejková, Martin Šmíd, Monika Svobodová, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing. Bohuslav Musil Nepřítomni: Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Program jednání: 1) …

Zápis č. 3 z jednání školské rady ze dne 13. 6. 2019

oahshb Školská rada

Zápis č. 3/2019 z jednání školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Datum jednání: 13. 6. 2019 Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Čeněk Jůzl, Hana Císařová, Monika Svobodová, Martin Šmíd, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing, Bohuslav Musil Nepřítomni: Pavlína Čejková Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Program jednání: 1) …

Zápis č. 2 z jednání školské rady ze dne 14. 10. 2018

oahshb Školská rada

Zápis č. 2/2018 z jednání školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Datum jednání: 15. 10. 2018 Přítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Hana Císařová, Pavlína Čejková, Martin Šmíd, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hubert Wiche, Ing, Bohuslav Musil. Nepřítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Monika Svobodová. Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Program jednání: 1) …