Praktická a ústní část závěrečných zkoušek 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Konkrétní rozpis žáků u praktické a ústní části závěrečných zkoušek v jarním termínu 2022 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.  K nahlédnutí jsou následující dokumenty:

  • Harmonogram praktické části ZZ pro všechny obory
  • Témata ústní části ZZ – obor Cukrář
  • Témata ústní části ZZ – obor Číšník
  • Témata ústní části ZZ – obor Kuchař
  • Témata ústní části ZZ – obor Pekař
  • Témata ústní části ZZ – Stravovací a ubytovací služby
  • Harmonogram ústní části ZZ – třída C3.P
  • Harmonogram ústní části ZZ – třída K3.
  • Harmonogram ústní části ZZ – třída S3.

V Havlíčkově Brodě dne 31. 5. 2022

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování