Závěrečné zkoušky 2023

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

Zkušební komise

Třída C3.P – Cukrář a Pekař:  »ZDE«

Třída K3. – Kuchař-číšník:  »ZDE«

Třída S3. – Stravovací a ubytovací služby:  »ZDE«

Praktická a ústní část závěrečných zkoušek

Konkrétní rozpis žáků u praktické a ústní části závěrečných zkoušek je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
K nahlédnutí jsou následující dokumenty:

  • Harmonogram praktické části ZZ pro všechny obory
  • Harmonogram ústní části ZZ – třída C3.P
  • Harmonogram ústní části ZZ – třída K3.
  • Harmonogram ústní části ZZ – třída S3.

V Havlíčkově Brodě dne 30. 5. 2023

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování