Závěrečné zkoušky – zkušební komise 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska, Závěrečné zkoušky

 

Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín závěrečných zkoušek 2022
následující složení zkušebních komisí:

 

Třída C3.P – Cukrář a Pekař:   Komise ZZ__C3.P_2022

Třída K3. – Kuchař-číšník:   Komise ZZ__K3_2022

Třída S3. – Stravovací a ubytovací služby:   Komise ZZ__S3_2022

 

V Havlíčkově Brodě dne 24. 3. 2022

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování