LOGO školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE III PRO ŽÁKY A RODIČE

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

1) Doklasifikace za 1. pololetí Žádám žáky, kteří jsou neklasifikováni za 1. pololetí, aby se spojili s konkrétním učitelem a domluvili se na způsobu doklasifikace distančním způsobem, pokud to charakter předmětu nevylučuje. Termín doklasifikací za 1. pololetí se posouvá na 30. dubna 2020. Obáváme se, že po případném nástupu do školy nebude na tyto záležitosti čas. 2) Zadávání úkolů U učebních …

LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY k přijímacím, maturitním a závěrečným zkouškám

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY k organizaci přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně …

LOGO školy

Vyjádření školního psychologa

Karel Sedlák Školní novinky

Vážení rodiče, vážení studenti, situace, ve které se v současné době ocitáme, se dá bezpochyby definovat jako velmi vážná. V důsledku toho jsou ohroženy důležité lidské hodnoty, které jsou pro nás mnohdy tak samozřejmé, že si je ani neuvědomujeme. Zásadním problémem, který vnímáme snad asi všichni, je pocit vlastního ohrožení, který je o to horší, že nemá přesné ohraničení. Pokládáme si otázky …

LOGO školy

Nařízení ředitele školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY k používání ochranných prostředků V souladu s nařízením vlády, která rozhodla, že ode dne 19. března 2020 od 00.00 hodin se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, nařizuji všem zaměstnancům a dalším osobám, které vstupují do školy, aby si po celou dobu pobytu ve škole zakrývali ústa a nos ochrannými prostředky. Za ochranné …

LOGO školy

Vyplácení odměn za produktivní práci žáků

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Odměny za produktivní práci žáků (praxe, odborný výcvik) budou vypláceny až po skončení mimořádných opatření, tedy až budou žáci ve škole. Zároveň upozorňuji žáky, kteří jsou v karanténě, že nemohou využít  možnost si v tomto týdnu vyzvednout učebnice nebo půjčit knihy v ŠSIC. Havlíčkův Brod 16. března 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

LOGO školy

Důležité informace II pro žáky a rodiče

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Možnost vyzvednutí učebnic a osobních věcí na Domově mládeže nebo v šatních skříňkách: od úterý 17. března do pátku 20. března, vždy od 10 do 12 hodin nevstupujte prosím do budovy, zvoňte na zvonek Domov mládeže nebo Sekretariát, poté vám bude umožněno si věci vyzvednout, vždy jednotlivě Možnost zapůjčit si knihy ve školním studijním a informačním centru (povinná četba pro maturanty): …

LOGO školy

Informace pro všechny žáky a rodiče

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE v souvislosti s uzavřením školy z důvodu omezení šíření onemocnění COVID-19   Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností ode dne 11. března 2020 se na dobu neurčitou zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a …

Kuchař Vysočiny Junior 2020 open

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhl v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod pátý ročník soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2020 open. Záštitu nad soutěží převzala Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Soutěž byla určena žákům středních gastronomických škol a učilišť a zúčastnilo se jí devět …

KORONAVIR – informace pro všechny občany

Karel Sedlák Školní novinky

V souvislosti s šířením nového viru COVID-19 a nadcházejícími jarními prázdninami žádám všechny žáky, jejich rodiče a zaměstnance školy, aby respektovali a dodržovali následující pokyny:   V Havlíčkově Brodě 5.3.2020 Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

Složení maturitních komisí

Karel Sedlák Školní novinky

Ředitel školy jmenuje pro jarní termín maturitních zkoušek 2020 následující složení maturitních komisí:   »Komise pro třídu A4.H« »Komise pro třídu A4.S« »Komise pro třídu E4.«   V Havlíčkově Brodě dne 18. 5. 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy