Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne 14. 10. 2021

Karel Sedlák Školská rada

Datum jednání: 14. 10. 2021 Přítomni: Mgr. Ota Benc, Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová Nepřítomni: Ing. Ivana Mojžyšková, Pavel Palacký Hosté: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Program jednání: 1) návrh programu jednání, představení členů školské rady 2) činnost školské rady podle školského zákona …

LOGO školy

Pozvánka na třídní schůzky

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 10. listopadu 2021 od 16:00 hodin v učebnách dle rozpisu. Pokud by epidemiologická situace neumožňovala prezenční formu schůzek, zvolili bychom náhradní variantu prostřednictvím online nástroje. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat. Umístění tříd do učeben  »ZDE« V Havlíčkově Brodě dne 2. 11. 2021 Mgr. Jiří Forman …

Logická olympiáda

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže, Soutěžní úspěchy

V letošním roce se uskutečnil již 14. ročník soutěže LOGICKÉ OLYMPIÁDY pořádané Mensou ČR. Naši žáci soutěžili v kategorii C (studenti středních škol). V této kategorii se zapojilo celkem 14 936 řešitelů, z toho v kraji Vysočina 726. Mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola se dostalo celkem 6 žáků naší školy. Nejlepších výsledků dosáhli následující žáci: Pořadí (škola) Pořadí(kraj) Celkové pořadí …

Jazykové zkoušky Cambridge BEC

Karel Sedlák Jazykové certifikáty, Jazykové kurzy

Základní informace Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a v administrativě.  Jsou mezinárodně uznávané, mají celoživotní platnost a v České republice jsou zajišťované Britskou radou. Testuje se jak obecná znalost jazyka, tak znalost obchodní angličtiny. Zkoušky jsou rozděleny do tří úrovní. Na všech úrovních jsou testovány čtyři …

NABÍDKA: ZÁKLADNÍ TEATENDER KURZ  

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává dne 24. listopadu 2021    ZÁKLADNÍ „ČAJOVÝ KURZ“. Cena kurzu bude 1.150,- Kč   Kurz je zaměřen na nezbytné znalostní základy každého, kdo připravuje čaj v gastronomických provozovnách. Kurz je postaven na mnohaletých praktických zkušenostech a naučí frekventanty orientovat se ve světě čaje. Důležitým posláním kurzu je pochopit čaj jako surovinu …

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – projekt APIV B

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

  Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI (Národní pedagogický institut ČR) Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku …

Ukončování studia závěrečnou zkouškou

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. V závěrečných zkouškách škola využívá jednotných zadání a související zkušební dokumentace. Jednotlivé části závěrečné zkoušky Písemnou závěrečnou zkoušku žáci konají elektronickou formou (na počítači). Každému žáku se …

Konzultační hodiny učitelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Dokument v plném znění:  » ZDE«   Žáci mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY.   V Havlíčkově Brodě dne 13. 9. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Informace k MZ 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

1)     Informace k MZ 2)    Předměty profilové části  3)    Harmonogram maturitní práce 4)    Zadání maturitní práce 5)    Seznam jazykových zkoušek pro uznání profilové zkoušky z cizího jazyka 6)    Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka   Kompletní informace k maturitním zkouškám jsou pravidelně aktualizovány v oddílu STUDENTI A ZAMĚSTNANCI  na záložce MATURITY. Mgr. …