Praktická a ústní část závěrečných zkoušek 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Konkrétní rozpis žáků u praktické a ústní části závěrečných zkoušek v jarním termínu 2022 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.  K nahlédnutí jsou následující dokumenty: Harmonogram praktické části ZZ pro všechny obory Témata ústní části ZZ – obor Cukrář Témata ústní části ZZ – obor Číšník Témata ústní části ZZ …

Výsledky II. kola přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

2 . kolo přijímacího řízení 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022-2023   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání –    do 20. května 2022 2. Termín přijímacího řízení –    23. května 2022 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů –    23. května 2022 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích …

Ústní část maturitních zkoušek 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Konkrétní rozpis žáků u ústních zkoušek profilové části MZ jaro 2022 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl MATURITNÍ ZKOUŠKY. V Havlíčkově Brodě dne 11. 5. 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Kuchař Vysočiny Junior 2022 open

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže, Soutěžní úspěchy

Ve čtvrtek 5. dubna 2022 proběhl v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod šestý ročník soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2022 open. Záštitu nad soutěží převzal RNDr. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, a brněnská pobočka Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Soutěž byla určena žákům středních gastronomických škol a učilišť a zúčastnilo se …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v r. 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem v roce 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův …

Akce „Čistá Vysočina“ 2022

Karel Sedlák Školní novinky

V úterý 12. dubna 2022 se naše škola zúčastnila již třináctého ročníku akce Čistá Vysočina. Zapojili jsme se tak do úklidu veřejného prostranství a přírody v ulicích Máchova, Trocnovská, Bratříků, v celém areálu školy a v části parku Budoucnost u Hudebního altánu a kolem pomníku Karla Havlíčka Borovského. Do projektu se přihlásili žáci tříd A2. a H1. za pedagogického doprovodu …

Zkušební maturitní komise – jaro 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2022 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída E4.A – Ekonomické lyceum Třída E4.A – Obchodní akademie Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 18. března 2022 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování