Základní teatender kurz

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává dne 13. dubna 2023    ZÁKLADNÍ „ČAJOVÝ KURZ“. Cena kurzu 1.250,- Kč   Kurz je zaměřen na nezbytné znalostní základy každého, kdo připravuje čaj v gastronomických provozovnách. Kurz je postaven na mnohaletých praktických zkušenostech a naučí frekventanty orientovat se ve světě čaje. Důležitým posláním kurzu je pochopit čaj jako surovinu ve všech …

Kuchař Vysočiny Junior 2023 open

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže, Soutěžní úspěchy

V pondělí 13. března 2023 proběhl v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod již sedmý ročník soutěže Kuchař Vysočiny Junior open. Záštitu nad soutěží převzal RNDr. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Soutěž byla určena žákům středních gastronomických škol a učilišť a zúčastnilo se jí šest dvoučlenných týmů …

Sdělení pro uchazeče o studijní obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou obdrží nejpozději do 24. března 2023 elektronickou cestou dvě zásadní informace: I. Sdělení ředitele školy o registraci přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Toto sdělení bude kromě jiného obsahovat i tzv. evidenční číslo (v rozmezí 101 – 458), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové …

Sdělení pro uchazeče o učební obory

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Zákonní zástupci uchazečů o obory vzdělání s výučním listem obdrží nejpozději do 20. března 2023 elektronickou cestou sdělení ředitele školy o zaregistrování přihlášky syna/dcery do přijímacího řízení příslušného učebního oboru. Toto sdělení obsahuje tzv. registrační číslo (ve tvaru např. 108/2023), pod kterým bude uchazeč veden ve výsledkové listině. A) Přijímací řízení Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, …

Kritéria přijímání žáků do domova mládeže ve školním roce 2023-2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do DOMOVA MLÁDEŽE Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ve školním roce 2023-2024   » KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE «     Havlíčkův Brod 30. ledna 2023 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

MZ

Maturitní komise – jarní termín 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2023 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4. – Obchodní akademie Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 31. ledna 2023 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Erasmus+ ve školním roce 2022/23

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V podzimních termínech roku 2022 se nám podařilo realizovat další čtrnáctidenní mobility žáků v rámci projektu Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016915 pod názvem Do všech koutů Evropy (All Over Europe). V termínu 6. – 20. 11. 2022 vycestovalo 13 žáků oborů s ekonomickým zaměřením do Irska. Pracovní stáže absolvovali stáže v městečku Youghal. Někteří žáci pracovali v místním rádiu CRY104FM Community Radio Youghal, jiní v účetních …

Soutěže k elektronické bezpečnosti

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Odbor informatiky Kraje Vysočina připravil pro žáky a studenty škol soutěže  k elektronické bezpečnosti. Jedná se o soutěžní kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet, který doplňuje e-learningové lekce zaměřené na problematiku bezpečného chování v kyberprostoru. Soutěžící mohou na webu www.kpbi.cz vyplnit Soutěžní kvíz a Kvíz PLUS  týkající se kyberbezpečnosti a vyhrát hodnotné ceny. Kvíz je přístupný do 28. února 2023. Kraj Vysočina také v tomto …

MZ

Časový rozvrh didaktických testů společné části MZ jaro 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části …