Den otevřených dveří II

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

26. ledna 2021 9:00 – 19:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat i druhý den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pro zájemce …

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Vláda ČR se dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávání. Organizace výuky a provozu školy od 4. ledna 2021: Zakazuje se osobní přítomnost žáků středních škol ve škole. Veškerá teoretická a praktická výuka přechází znovu na distanční výuku. Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost …

Aktuální informace k ukončení kalendářního roku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Vláda ČR na svém zasedání dne 14. prosince 2020 rozhodla, že: žáci budou do pátku 18. prosince docházet do škol za stávajících režimových opatření, žáci středních škol půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020, pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu, žáci mají volno. Od 23. prosince 2020 do 3. ledna …

Aktualizace k provozu školy od 7. 12. 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Na základě dnešní nově vydané metodiky MŠMT upřesňuji pravidla a informace k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020. Je zachována osobní přítomnost ve škole: žáků závěrečných ročníků středních škol, žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků. Nově se povoluje osobní přítomnost žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém …

Den otevřených dveří II

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

26. ledna 2021 9:00 – 19:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k trvale nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli, podobně jako v případě prvního dne otevřených dveří, uspořádat i druhý den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a …

Provoz školy od 7. prosince 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Je zachována osobní přítomnost ve škole: žáků závěrečných ročníků středních škol, žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků. Nově se povoluje osobní přítomnost žáků jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Pro výše uvedené případy je prezenční výuka …

Maturitní zpravodaj

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Kromě pravidel a doporučení pro přihlašování k MZ jsou ve zpravodaji obsaženy nejdůležitější informace o podobě zkoušky v letošním školním roce. Přihlášku k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období je nutné odevzdat řediteli školy do 1. prosince 2020. Centrum proto maturantům a jejich pedagogům přináší nové číslo Maturitního zpravodaje, jehož hlavním tématem je přihlašování k maturitní zkoušce a správné vyplnění přihlášky v rámci nového modelu maturitní zkoušky. …

Den otevřených dveří ONLINE

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Úřední deska

2. prosinec 2020 9:00 – 18:00 Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků základních škol, vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat tradiční den otevřených dveří (DOD) v ONLINE podobě. Připravili jsme pro vás informativní videa a prezentace, ve kterých vám představíme naši školu, možnosti studia, obory vzdělání a další informace ze života naší školy. Pokud budete mít …

Provoz školy od 25. listopadu 2020

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Změny v organizaci výuky od středy 25. listopadu 2020: Je povolena osobní přítomnost ve škole: žáků závěrečných ročníků středních škol, žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků. Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak …

Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Přijímací řízení

V letošním školním roce se jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci tak mají …