The Bear Educational Theatre

Karel Sedlák Školní novinky

Ve čtvrtek  16. ledna se na naší škole uskutečnila dvě divadelní představení v anglickém jazyce, jež sehrála divadelní skupina The Bear Educational Theatre. Soubor skládající se z rodilých mluvčích vystupuje především v pražském divadle Reduta. První kratší hra se jmenovala The Detective. Byla to humorná detektivní zápletka zasazená do prostředí anglického kabaretu, která na konci vyvrcholí vraždou. Úkolem žáků bylo …

Přijímačky NANEČISTO

Karel Sedlák Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů …

Přípravné kurzy

Karel Sedlák Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory – žáky 9. tříd základních škol – kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí …

Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Školní novinky

Zkoušky profesní kvalifikace 65-002-H  PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 29. ledna 2020 od 14:00 do 17:00 hod. 30. ledna 2020 od 14:00 do 18:00 hod.  Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Den otevřených dveří

Karel Sedlák Školní novinky

 Zveme uchazeče o studium u nás a jejich rodiče na   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Uskuteční se na pracovišti Bratříků 851  v úterý 28. ledna 2020 v době od 9:00 do 16:00 hodin Co tě čeká:   prohlídka školy   ukázky výuky ve třídách   schůzky s vedením školy k poskytnutí informací o škole a přijímacímu řízení 2020   možnost přihlásit se …