Informační web – přihlášky na SŠ

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

V listopadu 2023 byl spuštěn nový web o digitalizaci přijímacího řízení. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí:

  • pro rodiče a žáky
  • pro základní školy
  • pro střední školy
  • nejčastější dotazy.

Web v tuto chvíli obsahuje základní údaje, které budou postupně doplňovány. Úvodní informace spolu s odkazem na webové stránky už MŠMT odeslalo do datových schránek ředitelů všech základních a středních škol.