Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů v náhradním termínu prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024, které obsahují:

  • Seznam uchazečů s výsledkem přijímacího řízení pod přiděleným evidenčním číslem;
  • Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů;
  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Výsledky uchazečů (dokument v pdf):    »ZDE« 

V Havlíčkově Brodě dne 18. května 2023

 

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy