Informace a formuláře k přijímacímu řízení 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

 • Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 :  »ZDE«
 • Přílohy k přijímacímu řízení:
  • Formulář_lékařský posudek o  zdravotní způsobilosti:  »ZDE«
  • Formulář_hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání:  »ZDE«
  • Formulář_doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímacího řízení:  »ZDE«
  • Formulář pro uchazeče s dočasnou ochranou – žádost o prominutí zkoušky z ČJL:  »ZDE«
  • Formulář pro uchazeče s dočasnou ochranou – žádost o konání jednotné zkoušky z MAT v ukrajinském jazyce:  »ZDE
  • Formulář přihlášky ke studiu pro případný 3. způsob podávání přihlášek na tiskopisu:  »ZDE«