Maturitní zpravodaj č. 57

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

Maturitní zpravodaj přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2022, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a informace o modelu profilové části. Významná část zpravodaje je věnována návodu na správné vyplnění přihlášky včetně kontroly přihlášených předmětů a následné možnosti registrovat se na výsledkovém portálu žáka.

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021.