Informace k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

 

 •  Termín přijímacích zkoušek:    pondělí 8. června 2020
 •  Začátek administrace zkoušek:
  » matematika v 8:30 hodin
  » český jazyk a literatura v 10:55 hodin
 •  Čas nástupu uchazečů do školy (uveden na pozvánce):
  » ekonomické lyceum v 7:45 hodin
  » obchodní akademie v 7:55 hodin
  » hotelnictví v 8:05 hodin
  » obchodní akademie se zaměřením na sport v 8:15 hodin
 •  Uchazeči musí odevzdat u vstupu vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – formulář » ZDE «
 •  Vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 •  Všichni uchazeči budou mít ve společných prostorách nasazené roušky.
 •  O přestávce mezi oběma zkouškami nebudou žáci opouštět areál školy.
 •  Podrobné pokyny k organizaci přijímacích zkoušek » ZDE «
 •  Zkoušky probíhají v učebnách ve II. patře (č. 202 – č. 207).
 •  Jmenné seznamy uchazečů budou umístěny:
  » na nástěnce ve vstupní hale budovy školy
  » na dveřích jednotlivých učeben.
 • Každému uchazeči byly poštou zaslány následující dokumenty:
  » pozvánka k přijímacím zkouškám
  » informace ředitele školy k přijímání uchazečů do 1. ročníku
  » organizace přijímacích zkoušek – hygienická opatření
  » formulář čestného prohlášení
 • Všem uchazečům, kteří na přihlášce uvedli e-mailovou adresu zákonného zástupce, byla prostřednictvím informačního systému IS CERTIS zaslána vygenerovaná pozvánka k přijímacím zkouškám také elektronicky.
 •  Žádám zákonné zástupce, aby na e-mailovou adresu oahshb@oahshb.cz  zaslali potvrzení o přijetí dokumentů.

V Havlíčkově Brodě 20. 5. 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy