Projekt Do všech koutů Evropy

Karel Sedlák Projekty

V roce 2021 uspěla Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod s projektem Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016915 pod názvem Do všech koutů Evropy (All Over Europe).

Doba realizace projektu: 30. 9. 2021 – 31. 12. 2022.

Plánované aktivity projektu:

A.  14-denní mobility žáků školy:

  • mobilita na Slovensko pro 6 žáků gastronomických oborů
  • mobilita do Irska 12 žáků ekonomických a gastronomických oborů
  • mobilita do Španělska pro 10 žáků gastronomických oborů

B.  dlouhodobá stáž – 2 absolventi školy.

Žáci na stážích získají řadu zkušeností a odborných dovedností, zlepší se jejich úroveň komunikace v angličtině, seznámí se s kulturou a životem v zemích EU.

Cestovné, ubytování a stravování je hrazeno z grantu.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování