Projekt Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti

Karel Sedlák Projekty

V roce 2022 uspěla naše škola v žádosti o grant v projektu Erasmus+ č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000077635 Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti (The european experience – the best way to a better  future).

Doba realizace projektu: 1. 11. 2022 – 31. 12. 2023

V rámci projektu se uskuteční 2 výjezdy na krátkodobé dvoutýdenní stáže do Španělska pro žáky ekonomických a gastronomických oborů (2 x 10 žáků) a jeden výjezd na Slovensko pro žáky gastronomických oborů s výučním listem (6 žáků). Naplánované jsou také dvě dlouhodobé stáže pro absolventy školy.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování