Informace pro žáky nižších ročníků

Karel Sedlák Školní novinky

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, mohou třídní učitelé i ostatní vyučující zorganizovat v období od 8. do 19. června 2020 třídnické hodiny, popř. pozvat žáky k individuálním konzultacím. Rovněž bude zahájena výuka odborného výcviku pro žáky 1. a 2. ročníku učebních oborů. Bližší informace k výuce odborného výcviku byly všem žákům zaslány prostřednictvím systému Bakaláři. Účast v těchto aktivitách je dobrovolná.

Žáci musí před prvním vstupem do školy odevzdat podepsané čestné prohlášení, které je ke stažení zde. Pokud není žák zletilý, je třeba, aby čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění bylo podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka. Ve škole žáci musí dodržovat všechna stanovená hygienická opatření.

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování