Časový rozvrh didaktických testů MZ

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma)
pro jarní zkušební období roku 2021 – řádný i mimořádný termín

Praha, březen 2021
č. j. MSMT-521/2021-6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a s opatřením obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2021 následovně:

 

V Havlíčkově Brodě dne 20. března 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy