Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Podrobné časové schéma konání zkoušek včetně časového rozvrhu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami naleznete v níže přiloženém sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.