Časový rozvrh jednotných přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Praha, březen 2021
č. j.: MSMT-583/2021-3

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-1 a Opatření obecné povahy č. j: MSMT-4337/2021-6.

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné zkoušky je uveden v příloze k tomuto sdělení.

Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“), a to pro všechny formy vzdělávání.

V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.

  • 1. a 2. řádný termín:  »ZDE«
  • 1. a 2. náhradní termín: »ZDE«

 

V Havlíčkově Brodě dne 20. března 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy