Doučování žáků škol

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zdrojem financování jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Národní plán obnovy

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
 • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z aktuálního šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.
 • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
 • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
 • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Národní plán doučování v roce 2022

 • Od ledna 2022 bude projekt pokračovat v rámci Národního plánu obnovy – viz dopis MŠMT.
 • Finanční prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU.
 • Prostředky do škol zřizovaných krajem a obcemi byly jednotlivým krajským úřadům rozepsány do 31. 1. 2022 a posléze rozeslány do škol.
 • Doučování se aktuálně týká základních a středních škol zřizovaných obcemi, kraji, svazky obcí.
 • Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků

Změny oproti podzimnímu programu doučování

 • Možnost využít prostředky jen na individuální nebo skupinové doučování (již ne na aktivity socializačního charakteru).
 • Možnost využít prostředky na doučování všech žáků středních škol a konzervatoří (již nejen pro závěrečné ročníky).
 • Povinnost informovat o zdroji financování, tzv. povinná publicita.

Základní parametry

 • Odměna pro doučující max. 250 Kč / 60 min. (45 min. doučování + 15 min. přípravy).
 • Forma odměny: dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol.
 • Doučovat mohou nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další odborníci z řad veřejnosti.
 • Zůstává flexibilita frekvence doučování pro jednotlivé žáky i velikost skupin pro skupinové doučování.
 • Doporučená kritéria výběru žáků  ZDE.
 • Metodická podpora na webu doucovani.edu.cz

Povinnosti školy

 • Vykázat prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT způsob využití finančních prostředků z podzimního Národní plánu doučování:
  • proběhne 21. 2. – 7. 3. 2022 
  • budou zjišťovány také další potřeby doučování
  • bližší informace najdete ZDE
 • Povinnost vykázat využití prostředků platí i pro nadcházející doučovací období – termín 31. 10. 2022

Poznámka:

 • Finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích obdobích:
  • září–prosinec 2022
  • leden–srpen 2023

V Havlíčkově Brodě dne 20. 2. 2022

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy