Ekonomický tým 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Ve dnech 15. – 16. listopadu 2022 hostila Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod republikové finále nejvýznamnější soutěže ekonomicky zaměřených škol  Ekonomický tým 2022.

13 tříčlenných týmů, které k nám přijely téměř ze všech krajů ČR, absolvovalo během dvou dnů tři disciplíny, po jejichž vyhodnocení bylo vyhlášeno toto pořadí:

1. místo: Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Brno, Kotlářská

2. místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

3. místo: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové

Kompletní výsledková listina:  »ZDE«

Soutěž byla pořádána pod záštitou radního Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďaly a  Asociace obchodních akademií ČR. Na přípravě a finančním zabezpečení se podílely Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Kraj Vysočina a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Letošní republikové finále se v prezenční formě konalo po dvouleté přestávce způsobené covidovými  opatřeními, která omezila pořádání podobných akcí.

V červnu až říjnu  tohoto roku proběhla krajská kola, ze kterých byly nominovány vítězné týmy do kola republikového. Tvořili je žáci čtvrtých ročníků oborů Ekonomické lyceum či Obchodní akademie a jejich vítězství v krajích dávalo příslib kvalitních výkonů i ve finále, což se potvrdilo a žáci opravdu nezklamali.

Všechny týmy absolvovaly během prvního dne soutěže disciplínu Projektová práce, kdy v časovém limitu 300 minut měly zpracovat marketingovou studii na téma „Komunikační kampaň naší školy“. Žáci pracovali intenzivně, prokázali dobré znalosti z problematiky marketingu, který v současnosti vyžaduje odbornost i intuici, předpokládá moderní přístupy orientované na zákazníka a je jedním ze stěžejních faktorů úspěšnosti firmy. Zadání i hodnocení této části zajistila Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Následující den na žáky čekaly dvě disciplíny. Některé týmy začínaly  osmdesátiminutovým testem, v němž 80 otázek otestovalo jejich znalosti z podnikání, lidských zdrojů, dlouhodobého majetku, financování, finančních trhů, zásobování, práva a informačních technologií. Druhou disciplínou tohoto dne byla prezentace na zadané téma, které žáci dostali k dispozici až na začátku třicetiminutového limitu na přípravu. Letošní téma znělo „Otázka pro finančního proradce: Jak naložíte v současné době s dědictvím 1,500.000,– Kč?“ Hodnotící pětičlenná komise, v které zasedli tři ředitelé obchodních akademií, zástupce VŠP Jihlava a vedoucí obchodního oddělení společnosti Pleas, posoudila odbornou úroveň prezentací, zohlednila i dodržení desetiminutového časového limitu, zapojení všech členů týmu, formální stránku vystoupení či originalitu při zpracování a prezentaci tématu. Pak už se konečného vyhodnocení ujal organizační tým z pořadatelské školy, který díky přípravě a spolupráci ve velmi krátké době dospěl k cíli svého posledního úkolu – tedy určení pořadí a tisku diplomů.

A jak už víme ze zásad moderního marketingu, v němž se preferuje spíše síla fotografií před spoustou psaného textu, předáváme slovo naší malé fotogalerii (kliknout a listovat):

Závěrem chceme poděkovat všem pedagogům a žákům OA a HŠ Havlíčkův Brod, kteří se na přípravě a průběhu finále soutěže podíleli a přispěli k jeho bezchybnému průběhu.

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

Foto: Jaroslav Loskot