Informace ke stravování

Karel Sedlák Školní novinky

V měsíci září 2020 si každý strávník přihlašuje stravu individuálně pomocí objednávkového systému www.strava.cz.

Od 1. října 2020 bude strava všem stávajícím strávníkům přihlašována automaticky podle nastavení z minulého školního roku. Všichni si přihlášení v říjnu 2020 zkontrolujte! Pokud budete požadovat změnu  v nastavení trvalého přihlášení, musíte se během září osobně zastavit u vedoucí školní jídelny Dany Čechové a změnu jí nahlásit.

Stravné je inkasováno zpětně vždy k 15. dni následujícího měsíce. Žádáme strávníky a jejich zákonné zástupce, aby k datu inkasa zajistili na svých účtech dostatek finančních prostředků.  Pokud není inkaso provedeno, je třeba, aby strávník po dohodě s vedoucí školní jídelny do konce následujícího měsíce dlužné stravné uhradil hotově nebo jednorázovou platbou. Jestliže nebude stravné uhrazeno nejpozději do konce  následujícího měsíce, bude přístup do systému zablokován. K odblokování  dojde až po prokázání úhrady dluhu u vedoucí školní jídelny.

Konkrétní příklad: stravné za měsíc září 2020 je inkasováno k 15. 10. 2020; inkaso však není provedeno pro nedostatek peněz na účtu zákonných zástupců žáka. Úhradu lze pak provést individuálním příkazem k úhradě nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Pokud úhrada není do konce října 2020 provedena, je přístup strávníka do aplikace zablokován a od 1. listopadu 2020 si tak stravu nemůže již sám přihlásit.

V případě nejasností kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Danu Čechovou užitím mailové adresy cechova@oahshb.cz, nebo telefonicky 731 573 185

V Havlíčkově Brodě dne 25. 8. 2020

Ing. Jana Dubnová
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz