Nabídka barmanského kurzu

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

Vážení zájemci a odborníci v oboru gastronomie,

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává pro žáky školy i ostatní zájemce z řad veřejnosti  ve dnech 30. března – 4. dubna 2020

BARMANSKÝ KURZ

Cena kurzu je 3000,-Kč pro žáky školy a 5000,- Kč pro ostatní zájemce. V této ceně jsou zahrnuta odborně zpracovaná skripta s probíranou tématikou.

Kurz  bude probíhat v odborné učebně stolničení na pracovišti Bratříků v době od 8:00 hod. do 16:00 hodin. Kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou z praktické i teoretické části dne 4. dubna od 10:00 hodin.

Absolventi získají CERTIFIKÁT 1. ČESKÉ BARMANSKÉ AKADEMIE v ANJ s mezinárodní platností pro pracovní pozici „BARMAN“

Bližší informace včetně přihlášky na tento kurz naleznete v následujícím dokumentu, případně kontaktujte organizátorku tohoto kurzu Mgr. Věru Sobotovou – TMO 734 417 307; e-mail sobotova@oahshb.cz

V Havlíčkově Brodě dne 19. 2. 2020

Mgr. Věra Sobotová
učitelka odborných gastronomických předmětů