Nová opatření v provozu školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 

Provozní manuál školy pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 platný od 1. září 2020 (viz Pravidla provozu školy) byl nově aktualizován.

Další opatření v provozu školy od 10. 9. 2020:
  • Všichni žáci i zaměstnanci vstupují do školy v rouškách.
  • Povinnost používat roušky platí ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, školní jídelna, školní kavárna aj.)
  • Roušky nemusí mít nasazené žáci ani učitel při výuce v učebnách a dílnách a také zaměstnanci v kabinetech a kancelářích, pokud v nich jsou přítomny pouze osoby, kterým je kabinet (kancelář) určen a mají mezi sebou odstup alespoň 2 metry.
  • Před opuštěním učebny si každý žák nasadí roušku a používá ji po celou dobu pobývání ve škole mimo učebnu.
  • Každý je povinen mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Všechny cizí osoby, které jsou vpuštěny do školy, mají nasazenou roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  • Ve školní jídelně žáci mohou odložit roušky pouze v době konzumace jídla.
  • Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest neplatí na domově mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované žáky. Vychovatelky však mohou tuto povinnost upravit.

Upravený provozní manuál školy: »ZDE«

V Havlíčkově Brodě dne 10. 9. 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy