LOGO školy

Poděkování za dotazníkové šetření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

RNDr. Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií, děkuje za zprostředkování e-mailových kontaktů žáků a učitelů naší školy pro účely realizace dotazníkového šetření Kraje Vysočina, které se zaměřuje na hodnocení kvality výuky a klimatu na středních školách se sídlem v kraji. V současné době dochází ke generování a rozesílání unikátních odkazů pro vyplnění dotazníku pro jednotlivé žáky a učitele zapojené do tohoto šetření. Dotazník bude přístupný do pondělí 31. ledna 2022 23:59.